ATALGOJUMA SISTĒMAS AUDITS, IZSTRĀDE UN IEVIEŠANA

ASTRAL pieredzējušie konsultanti veiks atalgojuma sistēmas auditu, atalgojuma sistēmas politikas izstrādi un ieviešanu, kā arī sniegs tālākās konsultācijas.

Uzsākot vadītāju piesaistes un novērtēšanas uzdevumu, viens no darba devēja aktuālākajiem jautājumiem ir - vai mūsu piedāvātais atalgojums un bonusu sistēma ir atbilstoša tirgus situācijai un amatam nepieciešamajai kvalifikācijai. Ja arī Jums rodas šāds jautājums, ASTRAL pieredzējušie konsultanti veiks atalgojuma sistēmas auditu, atalgojuma sistēmas politikas izstrādi un ieviešanu, kā arī sniegs tālākās konsultācijas.

Pirms sadarbības uzsākšanas veiksim situācijas analīzi, definēsim mērķi un noteiksim iespējamos riskus. 

Kādi ir priekšnoteikumi veiksmīgam rezultātam?

  • Uzņēmuma augstākās vadības atbalsts;
  • Struktūrvienību vadītāju un darbinieku pieejamība intervijām un vēlme sadarboties;
  • Uzņēmuma dokumentācijas atalgojuma un personāla jautājumos pieejamība konsultantam.

Atalgojuma sistēmai ir jāiedrošina gan tūlītēja rezultātu sasniegšana, gan ilgtermiņa stratēģisko lēmumu pieņemšana, kas nepieciešama, lai nodrošinātu pastāvīgu biznesa sniegumu ilgtermiņā.   

Sazinies ar mūsu konsultantiem un mēs palīdzēsim ieviest efektīvu atalgojuma sistēmu Jūsu uzņēmumā!