VALDES LOCEKLIS /-E

Satiksmes ministrija izsludina konkursu uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Jūras administrācija” valdes locekļa amatu.

Aicinām pieteikties uz VSIA "Latvijas Jūras administrācija" valdes locekļa amatu

Pieteikšanās: līdz 15.11.2021. (ieskaitot)

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija" (Jūras administrācija) savas kompetences ietvaros nodrošina transporta attīstības pamatnostādņu un Jūrlietu politikas īstenošanu Latvijā, lai sasniegtu mērķi - nodrošināt tādu pakalpojumu sniegšanu un uzņēmuma darbību, kas veicina Eiropas reģiona mērogā konkurētspējīgas jūrniecības nozares izaugsmi, ilgtspēju un attīstību, piemērojot augstus vides, drošības un aizsardzības standartus. 

Satiksmes ministrija izsludina konkursu uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija" valdes locekļa amatu.


Valdes locekļa amata kandidātiem izvirzāmās obligātās minimālās prasības:

1. nevainojama reputācija, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo;

2. valsts valodas zināšanas C1 līmenī;

3. angļu valodas prasmes ne zemākas par B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei;

4. augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība jūrniecībā vai vadības zinātnēs (vēlams: tālbraucēja kapteiņa vai vecākā mehāniķa uz kuģiem ar galveno dzinēju 3000KW un lielāku kompetences sertifikāts);

5. vismaz trīs (3) gadu pieredze (kas iegūta pēdējos 10 gados) vidējā vai lielā uzņēmumā valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā (uzņēmuma vadītājs vai cits augstāka līmeņa vadības amats, kas tieši atskaitās uzņēmuma vadībai vai valdei), attiecīgās kapitālsabiedrības jomā

Kandidātiem nepieciešamas zināšanas, izpratne un pieredze, ņemot vērā atbildības jomas, par:
 • valsts kapitālsabiedrību darbību, to regulējošiem normatīvajiem aktiem un korporatīvās pārvaldības principiem, kā arī par jūrniecības nozari reglamentējošiem normatīviem aktiem;
 • kuģu reģistrēšanas, kuģošanas drošības, cilvēku, vides un kuģu aizsardzības jautājumiem;
 • Latvijas lomu un sadarbību ar jūrniecību regulējošām organizācijām (IMO, EMSA, IHO, IALA, HELCOM);
 • Jūras administrācijas darbības veidiem, jomām un mērķiem.

Kandidātu kompetence tiek vērtēta šādās jomās: komandas vadīšana, pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, pārmaiņu vadīšana.


Mēneša atalgojums: 4950,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

Pieteikumu konkursam var iesniegt līdz 2021. gada 15.novembrim (ieskaitot), sūtot elektroniska dokumenta veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai rakstveidā parakstītus un ieskenētā veidā nosūtot uz e-pasta  adresi: krista.ziedina@astralexecutive.com  


Īpaši nosacījumi Jūras administrācijas valdes locekļa amata kandidātiem:

 • atbilstība "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma" 31. panta ceturtās daļas prasībām;
 • valdes locekļa amatam piemērojams valsts amatpersonas statuss, noteiktie ierobežojumi un atbilstība likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā" prasībām;
 • atbilstību likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta prasībām.


Kandidātus lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

 1. personīgi vai elektroniski parakstītu un datētu motivētu pieteikumu (motivācijas vēstuli), iekļaujot informāciju, kas apliecina Konkursa sludinājumā norādītās pieredzes, prasmju un citu prasību atbilstību valdes locekļa amatam;
 2. dzīves gaitas un darba pieredzes apraksts (Curriculum Vitae), kurā iekļauta informācija vismaz par: izglītību (norādot izglītības iestādi, izglītības iegūšanas gadu, iegūto kvalifikācijas līmeni), profesionālo darba pieredzi (norādot darba vietas nosaukumu, nepieciešamo informāciju par darba vietu, ieņemamo amatu, attiecīgās darba pieredzes gūšanas laiku, ilgumu, pieredzes jomu un galvenos pienākumus, vadīto darbinieku skaitu), kā arī pašvērtējumu par valodu zināšanām un kontaktinformāciju (elektroniskā pasta adresi, telefona numuru);
 3. augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā);
 4. apliecinājumu (saskaņā ar sludinājumam pievienoto apliecinājuma formu), apliecinot:

- par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām;

- ka kandidāts ievērojot likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta ceturtajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts attiecīgajā amatā.

Kandidātiem, kuri tiks virzīti pēdējai vērtēšanas kārtai, tiks lūgts iesniegt un prezentēt (līdz 10 minūtēm) stratēģisko redzējumu par VSIA "Latvijas Jūras administrācija" attīstības virzieniem tuvākajos 5 gados - izaicinājumi un iespējas. 


Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam: pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir Satiksmes ministrija, kontaktinformācija: Rīga, Gogoļa iela 3, LV - 1743, e-pasts: satiksmes.ministrija@sam.gov.lv. Atlases un novērtēšanas procesu īstenos nominācijas komisija sadarbībā ar personāla atlases konsultantu SIA "ASTRAL Executive Search".

Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādē jebkurā laikā, rakstot pieprasījuma uz krista.ziedina@astralexecutive.com (ja vēlaties, lai SIA "ASTRAL Executive Search" pārtrauc Jūsu datu apstrādi) vai satiksmes.ministrija@sam.gov.lv (ja vēlaties, lai Satiksmes ministrija pārtrauc Jūsu datu apstrādi).Jautājumu gadījumā droši var sazināties arī ar ASTRAL Executive Search konsultanti!


Krista Kristiāna Ziediņa
+371 26681185

krista.ziedina [at] astralexecutive.com

Atrast darba vietu, kas atbilst ambīcijām un sagādā gandarījumu ne vienmēr ir vienkārši. Tieši tādēļ mēs esam līdzās un palīdzam ikvienam sasniegt mērķus pēc iespējas ātrāk.

ASTRAL Executive Search (IRC Latvia) ir organizācijas IRC Global Executive Search Partners biedrs, kas ir lielākā augstākā līmeņa personāla atlases kompāniju aliance pasaulē.