VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS/-A

Satiksmes ministrija izsludina konkursu uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Jūras administrācija” valdes priekšsēdētāja amatu.

Aicinām pieteikties uz VSIA "Latvijas Jūras administrācija" valdes priekšsēdētāja amatu

Pieteikšanās: līdz 15.11.2021. (ieskaitot)

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija" (Jūras administrācija) savas kompetences ietvaros nodrošina transporta attīstības pamatnostādņu un Jūrlietu politikas īstenošanu Latvijā, lai sasniegtu mērķi - nodrošināt tādu pakalpojumu sniegšanu un uzņēmuma darbību, kas veicina Eiropas reģiona mērogā konkurētspējīgas jūrniecības nozares izaugsmi, ilgtspēju un attīstību, piemērojot augstus vides, drošības un aizsardzības standartus. 

Satiksmes ministrija izsludina konkursu uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija" valdes priekšsēdētāja amatu.


Valdes priekšsēdētāja amata kandidātiem izvirzāmās obligātās minimālās prasības:

1. nevainojama reputācija, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo;

2. valsts valodas zināšanas C1 līmenī;

3. angļu valodas prasmes ne zemākas par B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei;

4. augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā jūrniecības izglītība kuģu vadīšanas specialitātē vai hidrogrāfijas inženiera specialitātē;

5. vismaz trīs (3) gadu pieredze (kas iegūta pēdējos 10 gados) vidējā vai lielā uzņēmumā valdes priekšsēdētājam līdzvērtīgā vadošā amatā (valdes loceklis, uzņēmuma vadītājs vai cits augstāka līmeņa vadības amats, kas tieši atskaitās uzņēmuma vadībai vai valdei), kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes priekšsēdētāja uzdevumus konkrētajā amatā.

Kandidātiem nepieciešamas zināšanas, izpratne un pieredze par:
  • uzņēmuma finanšu, iekšējā audita un kvalitātes, risku un personāla vadību;
  • valsts pārvaldes uzdevumu deleģējumu kapitālsabiedrībai;
  • valsts kapitālsabiedrību darbību, to regulējošiem normatīvajiem aktiem un korporatīvās pārvaldības principiem, kā arī par jūrniecības nozari reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
  • jūrnieku izglītības un profesionālās sagatavotības kontroli, jūrnieku kompetences novērtēšanu un jūrnieku darbā iekārtošanas komersantu darbības uzraudzību;
  • hidrogrāfisko mērījumu veikšanu, navigācijas publikāciju sagatavošanu un izplatīšanu;
  • Jūras administrācijas darbības veidiem, jomām un mērķiem.

Kandidātu kompetence tiek vērtēta šādās jomās: komandas vadīšana, lēmumu pieņemšana un atbildība, stratēģiskais redzējums, plānošana un organizēšana.


Mēneša atalgojums: 5500,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

Pieteikumu konkursam var iesniegt līdz 2021. gada 15.novembrim (ieskaitot), sūtot elektroniska dokumenta veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai rakstveidā parakstītus un ieskenētā veidā nosūtot uz e-pasta  adresi: krista.ziedina@astralexecutive.com  


Īpaši nosacījumi Jūras administrācijas valdes priekšsēdētāja amata kandidātiem:


Kandidātus lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

  1. personīgi vai elektroniski parakstītu un datētu motivētu pieteikumu (motivācijas vēstuli), iekļaujot informāciju, kas apliecina Konkursa sludinājumā norādītās pieredzes, prasmju un citu prasību atbilstību valdes priekšsēdētāja amatam;

  2. dzīves gaitas un darba pieredzes apraksts (Curriculum Vitae), kurā iekļauta informācija vismaz par: izglītību (norādot izglītības iestādi, izglītības iegūšanas gadu, iegūto kvalifikācijas līmeni), profesionālo darba pieredzi (norādot darba vietas nosaukumu, nepieciešamo informāciju par darba vietu, ieņemamo amatu, attiecīgās darba pieredzes gūšanas laiku, ilgumu, pieredzes jomu un galvenos pienākumus, vadīto darbinieku skaitu), kā arī pašvērtējumu par valodu zināšanām un kontaktinformāciju (elektroniskā pasta adresi, telefona numuru);

  3. augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā);

  4. apliecinājumu (saskaņā ar sludinājumam pievienoto apliecinājuma formu), apliecinot:

Kandidātiem, kuri tiks virzīti pēdējai vērtēšanas kārtai, tiks lūgts iesniegt un prezentēt (līdz 10 minūtēm) stratēģisko redzējumu par VSIA "Latvijas Jūras administrācija" attīstības virzieniem tuvākajos 5 gados - izaicinājumi un iespējas. 


Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam: pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir Satiksmes ministrija, kontaktinformācija: Rīga, Gogoļa iela 3, LV - 1743, e-pasts: satiksmes.ministrija@sam.gov.lv. Atlases un novērtēšanas procesu īstenos nominācijas komisija sadarbībā ar personāla atlases konsultantu SIA "ASTRAL Executive Search".

Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādē jebkurā laikā, rakstot pieprasījuma uz krista.ziedina@astralexecutive.com (ja vēlaties, lai SIA "ASTRAL Executive Search" pārtrauc Jūsu datu apstrādi) vai satiksmes.ministrija@sam.gov.lv (ja vēlaties, lai Satiksmes ministrija pārtrauc Jūsu datu apstrādi).Jautājumu gadījumā droši var sazināties arī ar ASTRAL Executive Search konsultanti!Krista Kristiāna Ziediņa
+371 26681185

krista.ziedina [at] astralexecutive.com

Atrast darba vietu, kas atbilst ambīcijām un sagādā gandarījumu ne vienmēr ir vienkārši. Tieši tādēļ mēs esam līdzās un palīdzam ikvienam sasniegt mērķus pēc iespējas ātrāk.

ASTRAL Executive Search (IRC Latvia) ir organizācijas IRC Global Executive Search Partners biedrs, kas ir lielākā augstākā līmeņa personāla atlases kompāniju aliance pasaulē.