VALDES LOCEKLIS /-E

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" izsludina atklātu konkursu uz SIA "Rīgas acs" VALDES LOCEKĻA /-LES amata vietu

Kandidātiem izvirzītās obligātās minimālās prasības:

 • valsts valodas zināšanas C1 līmenī un angļu valodas zināšanas B2 līmenī;
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība finanšu jomā, IT jomā, vadības zinībās vai tiesību zinātnē;
 • darba pieredze, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa amatu SIA "Rīgas acs":

* vismaz 2 gadu nepārtraukta pieredze (pēdējo piecu gadu laikā) kapitālsabiedrības, kurā nodarbināti vismaz 10 darbinieki, valdes vai padomes locekļa vai uzņēmuma vadītāja amatā uzņēmumā, kas darbojas datu apstrādes, biznesa procesu digitalizācijas, sistēmu uzturēšanas un ar to saistīto darbību sfērā, datorprogrammēšanas un datoriekārtu darbības pārvaldīšanas sfērā vai tehniskās pārbaudes un analīzes sfērā, vai 

* vismaz 2 gadu nepārtraukta pieredze (pēdējo piecu gadu laikā), valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai vadītāja vietnieka amatā vai iestādes vadītājam tieši pakļautas struktūrvienības vadītāja amatā, kam pakļauti vismaz 10 (desmit) darbinieki un, kura kompetencē ir bijusi datu apstrādes, biznesa procesu digitalizācijas, sistēmu uzturēšanas un ar to saistīto darbību sfēra, datorprogrammēšanas un datoriekārtu darbības pārvaldīšanas sfēra vai tehniskās pārbaudes un analīzes sfēra.

 • nevainojama reputācija.

Kompetences, kas ir nepieciešamas valdes locekļa/-es pienākumu pildīšanai:

 • orientācija uz attīstību;
 • stratēģiskais redzējums;
 • plānošana un organizēšana;
 • lēmumu pieņemšana un atbildība;
 • komandas vadīšana

Priekšroka tiks dota kandidātiem, kam izpildās kāds no zemāk norādītajiem padziļinātas profesionālās pieredzes kritērijiem pēdējo 10 gadu laikā:

 • pieredze biznesa stratēģijas izstrādē vai ieviešanā;
 • pieredze finanšu vadības jautājumos;
 • pieredze, kas saistīta ar informatīvo sistēmu ieviešanu un ekspluatācijas nodrošināšanu;
 • pieredze korporatīvās pārvaldības jautājumos.

Ierobežojumi kandidātiem noteikti Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā.

Konkursa kandidāti iesniedz šādus dokumentus:

 • motivētu pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās izglītības, pieredzes un kompetenču esamību);
 • apliecinājumu saskaņā ar sagatavi (pieejams šeit), ka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā minētie šķēršļi valdes locekļa amata ieņemšanai nepastāv un ka, ievērojot likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 6.pantā un 7.panta piektajā daļā noteiktos ierobežojumus, kandidāts novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes locekļa amatā;
 • dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae) saskaņā ar sagatavi (pieejams šeit);
 • akadēmisko augstāko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopija;
 • profesionālo kvalifikāciju un citas prasmes apliecinošu dokumentu (ja tādi ir) kopijas;
 • Kandidātiem, kas tiks izvirzīti uz konkursa trešo kārtu (interviju) papildus būs jāsagatavo redzējums (prezentācija) par SIA "Rīgas acs" attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumi to īstenošanai.

Dalībai konkursā ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus lūdzam iesniegt līdz 20.februārim (ieskaitot) RP SIA "Rīgas satiksme" uz e-pastu: konkursam@rigassatiksme.lv

Informācijai: Mēneša atlīdzība (bruto) robežās no 3230 eiro līdz 4300 eiro.


SIA "Rīgas acs" valdes locekļa kandidātu atlasīs speciāli izveidota Nominācijas komisija, kurā darbojas komisijas vadītāja, RP SIA "Rīgas satiksme" valdes locekle Inga Krūkle, RP SIA "Rīgas satiksme" Personāla pārvaldības daļas vadītāja Marika Avota, VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" valdes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis, Rīgas pilsētas izpilddirektora padomniece Ilze Spūle-Statkus, Rīgas domes Satiksmes departamenta Administratīvās pārvaldes Personāla un iekšējās kontroles nodaļas vadītāja Inese Jesse. 

SIA "Rīgas acs" valdes locekļa kandidātu atlasē un novērtēšanā piedalīsies arī personāla atlases uzņēmums SIA "ASTRAL Executive Search".

Kandidātu personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi, atbilstoši RP SIA "Rīgas satiksme" politikas dokumentam Nr.INA - POL/2020/4 "Darbinieku un amatpersonu atlases kārtība un atlases privātuma politika" (pieejams: https://www.rigassatiksme.lv/files/darbinieku_un_amatpersonu_atlases_kartiba_un_atlases_privatuma_politika_b322c.pdf).


Kontaktpersona:

Līga Meikališa - Nominācijas komisijas sekretāre, +371 26588229

Atrast darba vietu, kas atbilst ambīcijām un sagādā izaicinājumu ne vienmēr ir vienkārši. Tieši tādēļ ASTRAL ir līdzās un palīdz ikvienam sasniegt mērķus pēc iespējas ātrāk.