VALDES LOCEKLIS/-E

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDĪBAS JOMĀ

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas nami" izsludina atklātu konkursu uz valdes locekļa/-es amatu ar kompetenci nekustamā īpašuma pārvaldības jomā.


Rīgas valstspilsētas pašvaldībai (turpmāk - Pašvaldība) pieder 100 % kapitāla daļas četrās kapitālsabiedrībās, kas veic sava un pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu (divas no kapitālsabiedrībām ir saistītas arī ar uzdevumu izpildi, kas saistīti ar kultūras un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, viena - ar palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā un sociālo dzīvojamo māju apsaimniekošanu, un vēl viena - ar tirgus darbības organizēšanu):

Ar mērķi virzīties uz nekustamo īpašumu pārvaldības centralizāciju un esošo kapitālsabiedrību darbības efektivitātes paaugstināšanu, kā arī korporatīvās pārvaldības un administratīvās kapacitātes stiprināšanu ar Rīgas domes 15.12.2021. lēmumu Nr. 1105 "Par SIA "Rīgas nami", SIA "Rīgas pilsētbūvnieks", SIA "Rīgas Centrāltirgus" un SIA "Rīgas serviss" reorganizācijas uzsākšanu" uzsākta 4 kapitālsabiedrību reorganizācija apvienošanas ceļā, pievienojot SIA "Rīgas pilsētbūvnieks", SIA "Rīgas Centrāltirgus" un SIA "Rīgas serviss" (turpmāk - pievienojamās sabiedrības) SIA "Rīgas nami" (turpmāk - iegūstošā sabiedrība)


Valdes locekļa/-es amata kandidātiem izvirzītās obligātās minimālās prasības:

 • Valsts valodas zināšanas C1 līmenī un angļu valodas zināšanas B2 līmenī;
 • Nevainojama reputācija, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo;
 • Atbilstība un piekrišana ievērot likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 6. panta un 7.panta ceturtajā daļā noteiktos valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumus, 8.un 81.pantā noteikto valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumu izpildes kārtību un novērst citas iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes locekļa amatā;
 • Piekrišana valsts amatpersonas statusam un tam noteiktajiem ierobežojumiem;
 • Ierobežojumi kandidātiem noteikti Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā.

Papildus prasība: Vēlama pieredze kapitālsabiedrību reorganizācijas apvienošanās procesos.

Obligātās prasības darba pieredzei, izpratnei un zināšanām:

 • Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadības zinātnē, ekonomikā, finansēs, tiesību zinātnē, inženierzinātnēs vai citā pielīdzināmā jomā; izglītība nekustamo īpašumu pārvaldības jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Vismaz triju gadu darba pieredze (pēdējo 10 gadu laikā) nekustamā īpašuma pārvaldīšanas jautājumos valdes locekļa vai valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā (uzņēmuma vadītājs vai cits augstāka līmeņa vadības amats, kas tieši atskaitās uzņēmuma vadībai vai valdei) ar ne mazāk kā 5 000 m2 lielas platības telpu pārvaldību;
 • Izpratne par korporatīvo pārvaldību, tai skaitā ilgtspēju, un biznesa ētiku.

Papildu prasības:

 • Vēlama pieredze un zināšanas par nekustamo īpašumu attīstību, būvniecības un renovācijas procesu, iepirkumiem.
 • Vēlama pieredze inovatīvu risinājumu un produktu ieviešanā.

Nepieciešamās kompetences:

 1. Komandas un vadīšana;
 2. Stratēģiskais redzējums (būtiskā kompetence);
 3. Lēmumu pieņemšana un atbildība (būtiskā kompetence);
 4. Orientācija uz attīstību.

Valdes locekļu mēneša atlīdzību nosaka atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumiem Nr. 63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru".

Mēneša atlīdzība (bruto): 6 435 EUR


PIETEIKUMU IESNIEGŠANA

Ja vēlaties piedalīties konkursā, lūdzam līdz 2022. gada 26.septembrim (ieskaitot) iesniegt pieteikuma dokumentus ar norādi: "Pieteikums SIA "Rīgas nami" Valdes locekļa amatam nekustamā īpašuma pārvaldības jomā" elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: RNpersonals@riga.lv.

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

 • motivētu pieteikumu (iekļaujot informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās pieredzes un prasmju esamību);
 • Curriculum Vitae (CV) (iesniegt speciāli sagatavotajā formā, CV forma pieejama zemāk);
 • valdes locekļa amata kandidāta atbilstības apliecinājums (iesniegt speciāli sagatavoto apliecinājumu formu, apliecinājums pieejams zemāk)
 • augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopijas. Ja ārzemēs iegūta izglītība, tad izziņa no Augstākās izglītības centra par izglītības pielīdzināšanu;
 • ja izglītība nav iegūta latviešu valodā un vērtējums nav norādīts CV, valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija.

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz parakstīti ar drošu elektronisku parakstu.

Atkarībā no valstī noteiktajiem pulcēšanās ierobežojumiem saistībā ar Covid-19 vīrusu intervijas var notikt gan klātienē, gan attālinātā režīmā. 


SIA "Rīgas nami" valdes locekļu personāla atlases un novērtēšanas process sastāvēs no vairākām kārtām, un to īstenos atlases konkursa nominācijas komisija un personāla atlases kompānija SIA "ASTRAL Executive Search".

Kandidāti, kas tiks virzīti otrajai kārtai, tiks aicināti ne vēlāk kā piecu dienu laikā iesniegt sagatavotu prezentāciju ar nominācijas komisijas noteikto tēmu (prezentācijas ilgums - ne vairāk kā 15 minūtes).

SIA "Rīgas nami" valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu kandidātu nominēšanas komisijā darbojas Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone, Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja Dzintra Gasūne, SIA "Nordic and Baltic Property Group" vadītāja Baltijas valstīs Jekaterina Kolosova, Rīgas pilsētas izpilddirektora vietniece Rita Logina. Komisiju vada SIA "Rīgas nami" padomes priekšsēdētājs Andris Vārna.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Datu apstrādi veic atlases kompānija SIA "ASTRAL Executive Search" un SIA "Rīgas nami" (Datu pārzinis). Jūs varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei jebkurā laikā, rakstot attiecīgo pieprasījumu uz e-pastu: info@astralexecutive.com (ja vēlaties, lai SIA "ASTRAL Executive Search" pārtrauc Jūsu datu apstrādi) vai uz e-pastu: rndatuspec@riga.lv (ja vēlaties, lai SIA "Rīgas nami" pārtrauc Jūsu datu apstrādi).


KONTAKTPERSONA

Jautājumu gadījumā droši sazinies ar ASTRAL konsultanti!

Krista Kristiāna Ziediņa

krista.ziedina [at] astralexecutive.com

Atrast darba vietu, kas atbilst ambīcijām un sagādā gandarījumu ne vienmēr ir vienkārši. Tieši tādēļ mēs esam līdzās un palīdzam ikvienam sasniegt mērķus pēc iespējas ātrāk.