VALDES LOCEKLIS /-E

VIDES AIZSARDZĪBAS JOMĀ

Akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" (LVM) padome pagarina izsludināšanas termiņu konkursam uz diviem valdes locekļu amatiem ar kompetenci: meža apsaimniekošanas jomā un vides aizsardzības jomā.

Valdes locekļa/-les amata kandidātiem izvirzītās obligātās minimālās prasības:

 • nevainojama reputācija;
 • valsts valodas prasmes C1 līmenī;
 • angļu valodas prasmes ne zemākas par B2 līmeni atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei.

Valdes locekļa/-les kandidātiem vides aizsardzības jomā:

1. Papildus izvirzītās obligātās minimālās prasības:

1.1. augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vides zinātnē vai dabas zinātnē;

1.2.vismaz triju gadu nepārtraukta profesionālā darba pieredze vadošā amatā (pēdējo 10 gadu laikā) - valdes locekļa, iestādes vadītāja amatā, vai citā pielīdzināmā vadošajā amatā, kas tieši pakļauts uzņēmuma vai iestādes vadītājam;

1.3. pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz divu gadu darba pieredze vidējā vai lielā kapitālsabiedrībā vadošā amatā vides jomā, tai skaitā vides datu analīzē;

1.4. pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz divu gadu darba pieredze vidējā vai lielā kapitālsabiedrībā darbā ar Eiropas Savienības finansētu projektu īstenošanu.

2. Zināšanas un izpratne:

2.1. par Eiropas Savienības finansētu projektu īstenošanu vides jomā;

2.2. par vides aizsardzības jomām;

2.3. par zemes dzīļu apsaimniekošanu;

2.4. par klimata pārmaiņām;

2.5. par valsts kapitālsabiedrību darbību.

3. Papildus priekšrocības kandidātiem ar:

3.1. darba pieredzi lielā kapitālsabiedrībā vadošā amatā vides jomā;

3.2. vismaz divu gadu darba pieredzi vidējā vai lielā kapitālsabiedrībā vadošā amatā ar zemes dzīļu jomas pārraudzību;

3.3.iepriekšējo darba pieredzi valsts politikas īstenošanā zemes dzīļu un vides jomās, tai skaitā zemes dzīļu resursu apzināšanā un izvērtēšanā.


Valdes locekļa amata pienākumu pildīšanai nepieciešamas šādas kompetences:

 1. orientācija uz attīstību;
 2. orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
 3. stratēģiskais redzējums;
 4. plānošana un organizēšana;
 5. lēmumu pieņemšana un atbildība.

Atbilstības prasības kandidātiem:

 • ierobežojumi un aizliegumi, kas paredzēti valsts amatpersonām likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā";
 • likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta prasībām,
 • likuma "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums" 31. panta ceturtās daļas prasībām.

Valdes locekļa mēneša atlīdzība tiks noteikta atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumiem Nr. 63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru" no EUR 10280 līdz EUR 12700 (bruto).


PIETEIKUMU IESNIEGŠANA

Ja vēlaties piedalīties konkursā, lūdzam līdz 2022. gada 26.septembrim (ieskaitot) iesniegt pieteikuma dokumentus ar norādi: "Pieteikums SIA "Rīgas nami" Valdes priekšsēdētāja amatam" elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: RNpersonals@riga.lv.  

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

 1. motivētu pieteikumu (iekļaujot informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās pieredzes un prasmju esamību);
 2. Curriculum Vitae (CV) (iesniegt speciāli sagatavotajā formā, CV forma pieejama zemāk);
 3. valdes locekļa amata kandidāta atbilstības apliecinājums (iesniegt speciāli sagatavoto apliecinājumu formu, VL apliecinājums pieejams zemāk);
 4. augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopijas. Ja ārzemēs iegūta izglītība, tad izziņa no Augstākās izglītības centra par izglītības pielīdzināšanu;
 5. ja izglītība nav iegūta latviešu valodā un vērtējums nav norādīts CV, valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija.

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz parakstīti ar drošu elektronisku parakstu.

Atkarībā no valstī noteiktajiem pulcēšanās ierobežojumiem saistībā ar Covid-19 vīrusu intervijas var notikt gan klātienē, gan attālinātā režīmā. 

SIA "Rīgas nami" valdes locekļu personāla atlases un novērtēšanas process sastāvēs no vairākām kārtām, un to īstenos atlases konkursa nominācijas komisija un personāla atlases kompānija SIA "ASTRAL Executive Search".

Kandidāti, kas tiks virzīti otrajai kārtai, tiks aicināti ne vēlāk kā piecu dienu laikā iesniegt sagatavotu prezentāciju ar nominācijas komisijas noteikto tēmu (prezentācijas ilgums - ne vairāk kā 15 minūtes).

SIA "Rīgas nami" valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu kandidātu nominēšanas komisijā darbojas Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone, Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja Dzintra Gasūne, SIA "Nordic and Baltic Property Group" vadītāja Baltijas valstīs Jekaterina Kolosova, Rīgas pilsētas izpilddirektora vietniece Rita Logina. Komisiju vada SIA "Rīgas nami" padomes priekšsēdētājs Andris Vārna.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Datu apstrādi veic atlases kompānija SIA "ASTRAL Executive Search" un SIA "Rīgas nami" (Datu pārzinis). Jūs varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei jebkurā laikā, rakstot attiecīgo pieprasījumu uz e-pastu: info@astralexecutive.com (ja vēlaties, lai SIA "ASTRAL Executive Search" pārtrauc Jūsu datu apstrādi) vai uz e-pastu: rndatuspec@riga.lv (ja vēlaties, lai SIA "Rīgas nami" pārtrauc Jūsu datu apstrādi).Jautājumu gadījumā droši var sazināties arī ar ASTRAL Executive Search konsultanti!Krista Kristiāna Ziediņa
+371 26681185

krista.ziedina [at] astralexecutive.com

Atrast darba vietu, kas atbilst ambīcijām un sagādā gandarījumu ne vienmēr ir vienkārši. Tieši tādēļ mēs esam līdzās un palīdzam ikvienam sasniegt mērķus pēc iespējas ātrāk.