Valdes priekšsēdētājs /-a

Pieredze un zināšanas ir degviela — tā jāielej pareizajā dzinējā, lai dotos pretīm jauniem apvāršņiem

Jūsu galvenā atbildība būs par uzņēmuma vadību; uzņēmuma darbu plānošanu, organizēšanu un vadīšanu atbilstoši uzņēmuma stratēģijai, misijai un mērķiem; darbu izpildi kontroli, darbinieku motivēšanu; komunikācijas nodrošināšanu ar ieinteresētajām pusēm; pieņemt lēmumus atbilstoši ekonomiskajā vidē notiekošajiem procesiem, kā arī komunikācijas veikšanu ar medijiem un publisko uzstāšanos.

Jūs esat piemērots kandidāts, ja Jums ir:

 • Augstākā izglītība būvniecības, finanšu vai biznesa vadības jomā;
 • Vismaz 5 gadi profesionālā darba pieredze uzņēmuma vadīšanā;
 • Pieredze organizējot uzņēmuma darbību atbilstoši noteiktajiem mērķiem;
 • Pieredze pārstāvot un prezentējot uzņēmumu darījumos ar citiem uzņēmumiem, organizācijām, iestādēm, ieskaitot pašvaldības un valsts institūcijas;
 • Pieredze finanšu vadībā;
 • Spēja plānot un prognozēt uzņēmuma efektīvu darbību atbilstoši noteiktajiem mērķiem, ekonomiskajai videi un darba tirgus situācijai;
 • Spēja izprast aktuālās ekonomiskās attīstības likumsakarības un principus, kā arī uzņēmuma darbības kopsakarības;
 • Spēja pielietot teorētiskās un praktiskās zināšanas un prasmes uzņēmuma un tā struktūrvienību efektīvā vadīšanā;
 • Spēja uzstāties lielas auditorijas priekšā un izteikt savu viedokli;
 • Latviešu valodas zināšanas C līmenī, angļu un krievu valodas zināšanas B līmenī;
 • Līdera dotības un teicamas komunikācijas prasmes.

Uzņēmums piedāvā lielisku iespēju attīstīt savu profesionālo karjeru un sasniegt kopā ar uzņēmumu jaunus panākumus un izaicinājumus! Kompānija nodrošina konkurētspējīgu atalgojumu, sociālās garantijas un dinamisku darba vidi. Šī ir iespēja strādāt uzņēmumā, kam svarīgi savi darbinieki un kur kopīgā darbā tiek sasniegta augsta kvalitāte un nepārtraukta uzņēmuma attīstība.

Darba vieta: Rīga.

Ja Jūs uzskatāt, ka šis ir darbs, ko Jūs meklējat, mēs gaidīsim Jūsu CV latviešu valodā!

Konfidencialitāte tiks garantēta.

CV un Motivētu pieteikumu lūgums sūtīt uz e-pastu: application@astralexecutive.com līdz 15.12.2020. Aicinām pieteikumā neiekļaut sensitīva rakstura informāciju.

Ar pretendentiem, kuri tiks aicināti piedalīties nākamajā konkursa kārtā, sazināsimies 1 nedēļas laikā pēc konkursa pieteikšanās beigu termiņa, sniedzot plašāku informāciju par uzņēmumu un vakanci.

Kontaktpersona:

Iluta Gaile - ASTRAL Vecākā konsultante

E-pasts: Iluta.Gaile [at] astralexecutive.com

Tel.nr.: +371 26177655