VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS/-A

Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" izsludina konkursu uz valdes priekšsēdētāja amatu.

Aicinām pieteikties uz VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" valdes priekšsēdētāja amatu

Pieteikšanās: līdz 29.04.2022. (ieskaitot)

Valdes priekšsēdētāja atbildības jomas: stratēģiskā un korporatīvā pārvaldība, administratīvā pārvaldība, ceļu satiksmes drošības un tehniskās uzraudzības joma.

Amata kandidātam izvirzītās obligātās minimālās prasības:

 • Akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība uzņēmējdarbības, vadības zinātņu, tiesību zinātņu vai inženierzinātņu jomā. Priekšrocība kandidātiem ar otru (papildus) izglītību kādā no uzskaitītajām jomām
 • Vismaz triju gadu darba pieredze (kas iegūta pēdējos 10 gados) vidējā vai lielā kapitālsabiedrībā valdes priekšsēdētājam līdzvērtīgā vadoša amatā (kapitālsabiedrības valdes/padomes loceklis, uzņēmuma vadītājs vai cits augstāka līmeņa vadības amats, kas tieši atskaitās uzņēmuma vadībai vai valdei), kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes priekšsēdētāja uzdevumus konkrētajā amatā
 • pieredze komandas vadīšanā (vismaz 100 darbinieki)
 • pieredze stratēģiskā plānošanā un stratēģijas īstenošanas pārraudzībā
 • pieredze nozīmīgu projektu vadībā
 • valsts valodas zināšanas C1 līmenī un angļu valodas zināšanas B2 līmenī. Svešvalodas zināšanu līmenis tiek noteikts atbilstoši pašnovērtējuma tabulai Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei
 • Zināšanas un izpratne par:
 1. transportlīdzekļu jomu, ceļu satiksmes nozari un ceļu satiksmes drošību
 2. valsts kapitālsabiedrību darbību, to regulējošiem normatīvajiem aktiem un labu korporatīvo pārvaldību
 3. VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" darbības veidiem, jomām un mērķiem
 • nevainojama reputācija

(valdes priekšsēdētāja amata pretendents ir uzskatāms par personu ar nevainojamu reputāciju, ja nav publiski pieejami pierādījumu, kas liecinātu par pretējo, un nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju)

Kandidātam nepieciešamās kompetences: stratēģiskais redzējums, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, orientācija uz attīstību,lēmumu pieņemšana un atbildība, komandas vadīšana.

Obligātās atbilstības prasības:

 • Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas prasībām
 • likuma "Par valsts noslēpumu" 9.panta prasībām
 • atbilstība likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" prasībām

(lejuplādēt un izmantot CSDD mājas lapā pievienoto formu "Atbilstības apliecinājums")

Amata kandidātam vēlamās prasības:

 • profesionālā pieredze un zināšanas par administratīvo pārvaldību (piem., risku vadību, uzņēmuma iekšējās kontroles sistēmas vadību, interešu konflikta un pretkorupcijas jomu, sabiedriskajām attiecībām un uzņēmuma ilgtspēju u.c.)
 • pieredze un zināšanas finanšu vadībā un juridiskajā jomā
 • publiskās runas, uzstāšanās prasmes un mediju sadarbības pieredze
 • prasme paust viedokli, argumentēt, veidot diskusiju
 • līderības spējas un komandas vadītprasme
 • orientācija uz attīstību
 • papildus svešvalodas (piem., krievu) zināšanas sarunvalodas līmenī
 • augsta motivācija

Pretendents Konkursam iesniedz šādus dokumentus (sagatavotus valsts valodā):

 1. Parakstītu un datētu motivētu pieteikumu (Motivācijas vēstuli)
 2. Curriculum Vitae (CV) (lejuplādēt un izmantot CSDD mājas lapā pievienoto formu "Curriculum Vitae"), kurā iekļauta informācija vismaz par: pretendentu, izglītību (norādot izglītības iestādi, izglītības iegūšanas gadu, iegūto kvalifikāciju un līmeni), profesionālo darba pieredzi (norādot darba vietas nosaukumu, ieņemamo amatu, attiecīgās darba pieredzes gūšanas laiku, ilgumu, pieredzes jomu un galvenos pienākumus, tajā skaitā pieredzi stratēģiskajā plānošanā, īstenošanā un projektu vadībā, norādot īstenotā projekta nosaukumu, investīciju apjomu, īstenošanas laiku un Jūsu lomu projektā), pieredzi komandas vadīšanā (norādot vadītās komandas lielumu, vadīto darbinieku skaitu), kā arī pašvērtējumu par valodu zināšanām un kontaktinformāciju (elektroniskā pasta adresi, telefona numuru)
 3. CV un motivācijas vēstulē ir jābūt iekļautai pilnīgai informācijai, kas apliecina sludinājumā norādītās pieredzes, prasmju un citu prasību atbilstību valdes priekšsēdētāja amatam
 4. Valsts valodas prasmes apliecības kopiju par valsts valodas prasmi augstākajā līmenī (iesniedz kandidāti/-es, kuriem/-ām latviešu valoda nav dzimtā valoda, vai kuri augstāko izglītību nav ieguvuši valsts valodā)
 5. Augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā)
 6. Citus dokumentus, kas apliecina Pretendentam izvirzīto prasību izpildi
 7. Valdes priekšsēdētāja amata kandidāta atbilstības apliecinājumu (lejuplādēt un izmantot CSDD mājas lapā pievienoto formu "Atbilstības apliecinājums")

Informācijai:

 • 3. kārtai izvirzītiem kandidātiem būs jāiesniedz redzējums (prezentācijas formā, līdz 10 minūtēm) par tēmu "Redzējums par CSDD attīstības virzieniem tuvākajos 3 gados- izaicinājumi un iespējas"
 • Pretendents, piesakoties konkursā, ir iepazinies un piekrīt sludinājumā norādītajiem atalgojuma nosacījumiem, kas izriet no MK noteikumiem Nr. 63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru"
 • Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam: pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir CSDD, kontaktinformācija: Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīgā, e-pasts: csdd@csdd.gov.lv. Atlases procesā Jūsu dati tiks nodoti CSDD sadarbības partnerim - personāla atlases pakalpojumu sniedzējam- SIA "ASTRAL Executive Search".
 • Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādē jebkurā laikā, rakstot pieprasījuma uz komisija@csdd.gov.lv (ja vēlaties, lai tiek pārtraukta Jūsu datu apstrāde)

Pieteikumu konkursam var iesniegt līdz 2022. gada 29.aprīlim (ieskaitot):

 • personīgi, ievietojot slēgtā aploksnē ar norādi "Nominācijas komisijai, pieteikums VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija valdes priekšsēdētāja amata Konkursam", Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīgā, 1.stāvā, lietvedībā (darba dienās no 8.30 līdz plkst.17.00), vai
 • elektroniska dokumenta veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai rakstveidā parakstītus un ieskenētā veidā nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: komisija@csdd.gov.lv.

Darba vieta: Rīga

Mēneša atlīdzība (bruto): līdz 7171 EUR
Jautājumu gadījumā droši var sazināties arī ar ASTRAL Executive Search konsultanti!Krista Kristiāna Ziediņa
+371 26681185

krista.ziedina [at] astralexecutive.com

Atrast darba vietu, kas atbilst ambīcijām un sagādā gandarījumu ne vienmēr ir vienkārši. Tieši tādēļ mēs esam līdzās un palīdzam ikvienam sasniegt mērķus pēc iespējas ātrāk.

ASTRAL Executive Search (IRC Latvia) ir organizācijas IRC Global Executive Search Partners biedrs, kas ir lielākā augstākā līmeņa personāla atlases kompāniju aliance pasaulē.