Visas atsauksmes

Liels gandarījums ir sadarboties ar uzņēmumu, kas spēj saprast un iztulkot gan uzņēmuma vajadzības, gan arī vērtības, tās pārvēršot ideālā jaunā kolēģī.

Vita Rendeniece, SIA "VITA Mārkets" valdes locekle

"Vakance tika veiksmīgi realizēta, un esam ļoti apmierināti ar ASTRAL Executive Search veikto darbu. Uzņēmums mums ir ilgadējs un uzticams partneris personāla atlases pakalpojumu sniegšanā, tādēļ rekomendēju ASTRAL kā personāla atlases sadarbības parneri arī citām organizācijām." 


Aivars Sirmais, SIA "ZAAO" bij. valdes priekšsēdētājs

"Liels paldies ASTRAL Executive Search komandai par veiksmīgo sadarbību jauna valdes priekšsēdētāja amata kandidātu atlasē un novērtēšanā! ASTRAL savu darbu veica profesionāli un augstā kvalitātē. Sadarbība ar mums bija korekta un vērsta uz augstvērtīgu rezultātu.

Ar ASTRAL komandu bija ļoti viegli strādāt visa šī atlases projekta laikā. Ļoti novērtējam to, ka katru nedēļu saņēmām atskaiti par paveikto darbu un ieskatu par plānoto progresu. Mūsu komunikācija visa atlases projekta laikā bija viegla, un atbildes uz mums interesējošiem jautājumiem saņēmām bez aizkavēšanās. Informācija par fināla kandidātiem bija ļoti plaša un daudzpusīga, sniedzot mums padziļinātu ieskatu, par kandidātiem vēl pirms mūsu tikšanās ar viņiem. Noteikti rekomendējam ASTRAL Executive Search kā sadarbības partneri augstākā līmeņa pozīciju atlasēs!"


Elīna Aščuka, A/S "Aldaris" personāla direktore Baltijā 

Ļoti augstu novērtējam Jūsu paveikto A/S "Aldaris" komandas paplašināšanā - jauna mārketinga vadītāja atlasē. Neraugoties uz ļoti izaicinošiem ārējiem apstākļiem, kas būtiski ietekmēja atlases procesu, uzņēmums visu paveica pēc augstākajiem standartiem, ievērojot visus vienošanās punktus, proti, atlasīti ļoti kvalitatīvi kandidāti, visos atlases posmos ievēroti termiņi, ko papildināja detalizētas un precīzas atskaites, kas ļāva sekot līdzi visam procesam. 

Liels gandarījums ir sadarboties ar uzņēmumu, kas spēj saprast un iztulkot gan uzņēmuma vajadzības, gan arī vērtības, tās pārvēršot ideālā jaunā kolēģī. Lai sadarbība izdotos un būtu ar pievienoto vērtību, vienmēr nepieciešama individuāla uz partneri vērsta sadarbība, ko mēs sajutām katrā solī. Tieši tāpēc rekomendējam jaunu kolēģu atrašanā izvēlēties SIA "ASTRAL Executive Search" kā savu partneri! 


Dans Bērtulis, SIA "Wellman Logistics" bij. valdes loceklis

"Esam sadarbojšies ar ASTRAL Executive Search vairākos personāla atlases projektos un varu droši apgalvot, ka ASTRAL Executive Search atlasītie kandidāti ir labākie darbinieki. Izvēloties ASTRAL, ir zināms, ka vienmēr būs augstākā līmeņa pakalpojuma serviss, izcili paveikts darbs un atrasts īstais cilvēks tieši mūsu uzņēmumam, tādēļ augstu novērtēju mūsu sadarbību. Mums ir viegli sadarboties ar ASTRAL profesionālo komandu! Viņi strādā ļoti atbildīgi, un projekti vienmēr tiek izpildīti pirms noteiktā termiņa. Pēc sadarbības uzsākšanas ar ASTRAL, vairs ar citām atlases kompānijām neesmu sadarbojies, jo uzņēmums ir ne tikai profesionāļi HR jautājumos, bet arī lieliski pārzina nozares specifiku.

Kā arī Ilutas ilggadējā pieredze personāla atlasē, profesionālā pieeja un perfekcionisms viennozīmīgi ir tā vērts, lai ASTRAL Executive Search izvēlētos par savu ilgtermiņa partneri personāla atlasē."


Ilze Sila, A/S "RERE Grupa" administrācijas direktore

"AS "RERE GRUPA" ir būvniecības uzņēmums un komanda ar pieredzi trīs galvenajos virzienos: būvniecībā, restaurācijā, infrastruktūras un vides projektu īstenošanā. Ar SIA "ASTRAL Executive Search" esam sadarbojušies vairākkārt un sadarbību vērtējam pozitīvi. Kandidāti tiek rūpīgi izvērtēti saskaņā ar uzņēmuma izvirzītājam amata prasībām, intervijas tiek organizētas augstā profesionālā līmenī. Esam pārliecināti, ka sadarbībā ar SIA "ASTRAL Executive Search" ikviens uzņēmums var realizēt atlases procesus atbilstošos termiņos un augstā kvalitāte. 

Ļoti svarīgs iemesls mūsu labajai un veiksmīgajai sadarbībai ir arī uzņēmuma vadītājas Ilutas Gailes iedziļināšanas mūsu nozares un uzņēmuma specifikā. Pārzinot attiecīgo nozari un mūsu uzņēmuma kultūru un īpatnības, darbinieku meklēšana ir daudz veiksmīgāka un rezultatīvāka, sniedzot mums iespēju atrast un pieņemt darbā labākos un īsto darbiniekus tieši mūsu uzņēmumam!"


Linda Plūme-Vozņakovska, A/S "Augstsprieguma tīkls" personāla daļas vadītāja

"SIA "ASTRAL Executive Search" sevi pierādīja kā ļoti kompetentu sadarbības partneri augstākā līmeņa vadības atlases projektā.

A/S "Conexus Baltic Grid" padomes locekļu atlases un novērtēšanas process noritēja ātri, veiksmīgi un ļoti kvalitatīvi. Visa projekta laikā tika sniegta regulāra informācija par atlases procesu, nosūtot iknedēļas atskaites.

Komunikācija ar ASTRAL komandu bija vienkārša, tai pat laikā efektīva. Mums izdevās kopīgi izveidot veiksmīgu sadarbības modeli, kā rezultātā deleģētie fināla kandidāti bija atbilstoši gan vakances specifikai, gan uzņēmuma kultūrai. Par katru no kandidātiem tika sniegts izsmeļošs vērtējums un komentārs, kas ļoti palīdzēja lēmuma pieņemšanas brīdī. 

Patiesi iesaku sadarboties ar ASTRAL komandu augstākā līmeņa vadības atlases projektos!"


Ligija Āboliņa, SIA "Velve" personāla vadītāja

"Sadarbību ar SIA "ASTRAL Executive Search" raksturoju kā efektīvu, labu un veiksmīgu. SIA "ASTRAL Executive Search" pakalpojumus personālatlasē esam izmantojuši atkārtoti un vienmēr ar labu rezultātu. Pēdējā projektā 2020. gadā arī saņēmām gaidīto rezultātu un pat vairāk - sākotnēji ieplānotā viena kandidāta vietā, pieņēmām darbā divus ASTRAL piedāvātos kandidātus. Sadarbība ir korekta un projekta gaitā saņēmām ātras atbildes un regulāras atskaites par veikumu. 

Uzņēmums un visi uzņēmuma darbinieki ir uzticami partneri personāla atlasē, izpilda savas saistības un solījumus, kā arī ir orientēti uz rezultāta sasniegšanu un klienta vēlmēm. Iesakām ASTRAL kā profesionālu un uz klientu orientētu sadarbības partneri augstākā līmeņa vadītāju atlasē."


Indra Kolkovska, Šveices vēstniecības Latvijā, Lietuvā un Igaunijā finanšu, personāla un administrācijas vadītāja

"Ar ASTRAL starpniecību 2019.gada nogalē Šveices vēstniecība veiksmīgi realizēja kandidātu atlasi specifiskai vakancei. Neskatoties uz to, ka Vēstniecība bija izveidojusi samērā sarežģītu kandidāta profilu, saņēmām ļoti veiksmīgi un atbilstoši prasībām atlasītu kandidātu sarakstu. Jebkura no piedāvātajām kandidatūrām, kas tika uzaicināta uz gala pārrunām, varēja būt mūsu nākamais kolēģis.

Sadarbība ar ASTRAL bija profesionāla, tai pat laikā viegla un patīkama. Informāciju par atlases procesu vienmēr saņēmām laikā, profesionāli sagatavotu un jebkurā brīdī varējām saņemt atbildes arī uz mūs interesējošiem papildu jautājumiem.

Pēc atlases saņēmām arī ASTRAL apkopoto informāciju par kandidātu zināšanām gan par vēstniecības darbu kopumā, gan atbildes uz specifiskiem jautājumiem, kuri tika uzdoti kandidātiem atlases gaitā. Šāda informācija ir ļoti noderīga gan iestādes tēla veidošanai, gan ieskatam par to, kāds ir priekšstats par pārstāvēto valsti.

ASTRAL darbu varam raksturot kā profesionālu, rūpīgu, taktisku un tai pat laikā ļoti cilvēcīgu. Liels paldies ASTRAL komandai. Mēs novērtējam jūsu profesionālismu, sniegto pakalpojumu augsto kvalitāti un gatavību vienmēr izdarīt nedaudz vairāk!"


Agija Dudko, SIA "Latvijas Pārtikas Ražotājs" valdes locekle

"Bija patiess prieks sadarboties ar SIA "ASTRAL Executive Search" komandu, jo darbs tiek veikts profesionāli, kvalitatīvi, rūpīgi un ievērojot termiņus. Īpaši patika komunikācija visa projekta laikā - strukturēti iknedēļas pārskati sniedz ļoti skaidru un detalizētu informāciju par atlases gaitu. Tāpat ļoti patīkami, ka komunikācija turpinās arī pēc projekta noslēgšanas kā pārliecināšanās par apmierinātību ar izvēlēto kandidātu. Projekta rezultātā tika atrasts mūsu uzņēmumam nepieciešamais profesionālis, un es nešaubīgi varu ieteikt SIA "ASTRAL Executive Search" kā augstākā līmeņa sadarbības partneri personāla atlasē."


Aušra Kerziene, UAB "SDG Grupe" personāla vadītāja

"Mēs no sirds iesakām ASTRAL Executive Search kā uzticamu augstākā līmeņa vadītāju atlases kompāniju. Mūsu sadarbība bija veiksmīga, ātra un bez problēmām. Kā arī komunikācija ar uzņēmuma konsultantiem bija profesionāla un augstā līmenī."


Vaiva Makšteliene, UAB "LEMONA" personāla vadītāja

"SIA "ASTRAL Executive Search" ir mūsu uzticamais partneris personāla atlases pakalpojuma sniegšanā. Uzņēmuma darbinieki izpilda savas saistības, strādā metodiski, konsekventi un patstāvīgi sniedz atskaites par projekta gaitu klientam. Mēs patiesi iesakām šo kompāniju."


Aivars Goldmanis, SIA "ROHE LATVIJĀ" uzņēmuma vadītājs

"Bija prieks sadarboties ar ASTRAL komandu! Patika projekta gaitā saņemtā un rūpīgi aizpildītā dokumentācija, jo vienmēr biju lietas kursā par atlases procesu. Darbs tika veikts kvalitatīvi, ievērojot termiņus. Katru nedēļu saņēmu profesionāli aizpildītas nedēļas atskaites par projekta gaitu. Augsti novērtēju komunikāciju un iedziļināšanos vakances vajadzībā jau no projekta uzsākšanas. Bija sajūta, ka tieku uzklausīts, lai atrastu īsto kandidātu, kas veiksmīgi tika arī izdarīts." 


Augstākā līmeņa atlases process ir sarežģīts. Par laimi, mēs esam šeit, lai jums palīdzētu aizpildīt vissvarīgākās lomas uzņēmumā ar augsti advancētiem kandidātiem, kas izcili ieguļas uzņēmuma kolektīvā un izprot industrijas specifiku.

ASTRAL Executive Search (IRC Latvia) ir organizācijas IRC Global Executive Search Partners biedrs, kas ir lielākā augstākā līmeņa personāla atlases kompāniju aliance pasaulē.