Valsts un pašvaldību organizācijām ir ļoti liela nepieciešamība pēc kompetentiem un efektīviem vadītājiem, lai īstenotu reformas un izmaiņas, kas tiek prasītas un sagaidītas no publiskajām organizācijām.

Publiskais sektors ir lielākais globālās ekonomikas sektors pasaulē gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. Katrā valstī publiskā sektora organizāciju vadītājiem ir jāspēj efektīvi organizēt organizācijas darbību, ņemot vērā ekonomiskos, politiskos, nacionālos un starptautiskos faktorus, kas nereti ir ļoti izaicinoši, vienlaikus rūpējoties par organizācijas un valsts vai pašvaldības reputāciju.

Mēs sadarbojamies ar valsts un pašvaldības organizācijām, lai piesaistītu, atlasītu un novērtētu augstākā līmeņa vadītājus, kuri ir arī atbildīgi par valsts ekonomisko labklājību un ilgtermiņa attīstību.

Mūsu konsultanti ir ieguvuši pieredzi ar dažādām Latvijas organizācijām, sadarbojušies ar iesaistītajām organizācijām un veicinājuši caurspīdīgu atlases un novērtēšanas procesu.

Mūsu pieredze

Mūsu konsultanti ir bijuši iesaistīti augstākā līmeņa vadītāju atlases un novērtēšanas procesos, kas saistīti ar valdes priekšsēdētāju, valdes locekļu, padomes locekļu un padomes priekšsēdētāju amatiem publiskā sektora uzņēmumiem.

Esam sadarbojušies ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju, iesaistoties Latvijas augstskolu padomju kandidātu novērtēšanā, kā arī veiksmīga sadarbība ir bijusi ar RP SIA “Rīgas satiksme”, AS “Rīgas siltums”, SIA “Rīgas acs”, AS “Augstsprieguma tīkls”, AS “Latvenergo”, SIA “Tet”, SIA “Getliņi EKO”, AS “Pasažieru vilciens”, VAS “Latvijas Jūras administrācija”, VAS “Latvijas Gaisa satiksme” un citām kapitālsabiedrībām.

100%

projektu rezultativitātes rādītājs

Mēs meklējam līderus, kuri mainīs spēles noteikumus, modernizēs kompānijas un ir vajadzīgi, lai veicinātu valsts ekonomikas attīstību.