360 grādu metode ir vadītāju un darbinieku kompetenču novērtēšana ar īpaši izstrādātas aptaujas palīdzību, kur viņu vērtē tiešais vadītājs, padotie, kolēģi un tiek veikts pašvērtējums.

Aptaujas rezultātā tiek iegūta strukturēta, daudzpusīga atgriezeniskā saite no dažādām perspektīvām, kas palīdz veidot objektīvu izpratni par vadītāja vai darbinieka individuālajām, kā arī vadības komandas stiprajām un attīstāmajām pusēm un var kalpot kā pamats attīstības plāna izveidei un sistēmiskiem uzlabojumiem.

Aptauja tiek veikta online vidē, anketas jautājumus pielāgojot uzņēmuma specifiskajām vajadzībām un kompetenču modelim.

Kā uzņēmumā ieviest 360 grādu novērtēšanas sistēmu?

  • Jānosaka prasmes, kuras vēlaties vērtēt;
  • Jāizvēlas vērtētāji (atbilstoši konkrētajam vērtējamajam);
  • Precīzi jānoskaidro novērtēšanas mērķis/nolūks;
  • Jāizveido vienkāršs un saprotams process;
  • Visiem darbiniekiem/vadītājiem ir jānodrošina atbilstoša apmācība par 360 grādu novērtēšanas sistēmu.

ASTRAL konsultanti piedāvā:

  • Indiduāli izstrādātus kompetenču modeļus un aptaujas anketas Jūsu uzņēmumam;
  • Izmantot pasaulē pārbaudītu instrumentu HOGAN 360.

 

20+

pieredze mūsu konsultantiem

Pēc novērtēšanas ir svarīgi nodrošināt kopīgu atgriezeniskās saites sniegšanu, apmācību/attīstības plāna izveidi un individuālās karjeras konsultācijas.