ASTRAL piedavā inovatīvu rīku vadības komandas novērtēšanai

Pieņemot lēmumu par darbinieka pieņemšanu darbā, ir ļoti svarīgi izprast potenciālā darbinieka saderību ar jau esošu komandu.

Komandas vērtību apzināšana ir būtisks pirmais solis labākām, efektīvākām un veiksmīgākām komandām, jo darbinieks, kuram ir līdzīgas vērtības ar pārējo komandu – būs kopā ar uzņēmumu 4 reizes ilgāk nekā tie, kuriem nav līdzīgas vērtības.

Lai to novērtētu mēs izmantojam inovatīvu, datos un pētījumos balstītu novērtēšanas rīku WISNIO, ko ir izveidojuši zinātnieki un kas nosaka kā kandidāti ar savām kompetencēm un vērtībām varētu papildināt jau esošo komandu, kā arī kāds ir kopējais skats komandā.

Ar rīka palīdzību mēs spējam noteikt katra individuālās vērtības, galvenos motivātorus un galvenos de-motivātorus, kas sniedz informāciju par to kā komanda spēs sadarboties, kas komandu motivē un kas savukārt nemotivē.

Šāda testa veikšana ir lielisks veids personāla atlasē, darbā ievadīšanas procesā, regulārā novērtējumā un arī situācijas apzināšanā. Papildus ar testa palīdzību vadītājs spēs lieliski saprast kā vislabāk motivēt konkrēto darbinieku.

WISNIO apvieno lielu datu analītiku un zinātnisko testēšanu, lai:

  • Analizētu esošo komandu.
  • Norādītu uz nepilnībām komandas sastāvā.
  • Palīdzētu izvēlēties kandidātu, kurš vislabāk papildina komandu.

Komandas novērtēšanu varat veikt personāla atlases projekta ietvaros, kā arī izmantot kā atsevišķu pakalpojumu, lai novērtētu jūsu esošās komandas vērtības, motivātorus un kompetences.

Pakalpojumā iekļauts:

  • Katra kandidāta vai darbinieka rezultātu atskaite.
  • Konsultanta konsultācija par kopējiem rezultātiem.
  • Konsultanta atbalsts komandas dalībniekiem novērtēšanas rīka izpildē.
60%

Vadītāju atzīst, ka lielākais izaicinājums, sākot jaunu amatu, ir izpratne par uzņēmuma kultūru un komandu.

30%

Vadītāju atzīst, ka pirmajā gadā neveiksmes vai nepietiekamas veiktspējas biežākais iemesls ir - neatbilstība komandai vai organizācijai.