Novērtēšana un testēšana

ASTRAL profesionālie konsultanti palīdzēs ar efektīvu vadītāju novērtējuma veikšanu.

Valdei un vadītājam ir kopīga atbildība par to, lai viņi izveidotu mehānismu atklātai un jēgpilnai sadarbībai.

Labi strukturēta VADĪTĀJA novērtējuma īstenošana ir atslēga efektīvai valdes pārvaldībai un organizācijas veselībai. Tomēr daudzi valdes locekļi nav pārliecināti, kā strukturētu novērtējumu izmantot, lai uzlabotu valdes efektivitāti darbā ar vadītāju. ASTRAL spēj  nodrošināt kvalitatīvu kandidātu novērtēšanu un testēšanu.

Pārdomāta vadītāja novērtēšana var būt pamats, lai: 

  • Idetificētu iespējas, potenciālu un "piemērotību mērķim".
  • Optimizētu ieguldījumus un to ietekmi. 
  • Veicinātu personīgu izaugsmi sarežģītos, izaicinošos biznesa apstākļos.
  • Atbalstītu vadītāju un valdi ilgtspējīgu rezultātu sasniegšanā.
  • Palīdzētu veicināt atklāta dialoga kultūru visā vadības komandā un organizācijā.
  • Samazinātu vadītāju neveiksmes un neplānotus finanšu riskus.

ASTRAL vadītāju novērtēšanas un testēšanas pieeja

VADĪTĀJU novērtēšanas rīki un pieeja tiek pielāgoti jūsu vajadzībām. Mēs sadarbojamies ar valdi, lai:

  • Noteiktu nepieciešamās kompetences vadītāja novērtēšanai.
  • Noteiktu vadītāja gada mērķus un panākumu mērīšanas indikatorus. 
  • Identificētu vadītājus un citus respondentus atsauksmju sniegšanas procesam.
  • Piedāvātu skaidru, profesionālu, objektīvu un uz faktiem balstītu novērtējumu.

ASTRAL ir uzticams padomes, valdes un vadītāju novērtēšanas partneris un mūsu novērtēšanas pieeja palīdzēs identificēt līderus, viņu potenciālu, riskus, stiprās un vājās puses, lai darbā pieņemtu tādus VADĪTĀJUS, kas veidos organizāciju, kas spēj uzturēt augstu veiktspēju.

Mēs identificējam līderus, kuri mainīs spēles noteikumus, modernizēs kompānijas un ir vajadzīgi, lai veicinātu valsts ekonomikas attīstību.

ASTRAL vadītāju novērtēšanas rīki

Vadītāju kompetenču novērtēšana

ASTRAL profesionālie konsultanti novērtēs vadītāju kompetences izmantojot pasaulē atzītu metodiku ar mērķi noskaidrot pretendenta domāšanas stilu, uzvedības un profesionālās iezīmes, kā arī pretendenta rīcību noteikta tipa situācijās.

Vadītāju personības testēšana

ASTRAL rīcībā ir pasaulē atzīti personības testēšanas rīki, kuru izmantošana palīdz noteikt personības stiprās un vājās puses. Testi apraksta individuālo personības īpašību profilu, kas sastāv no piecām personības bāzes īpašībām.

Vadītāju intelektuālo spēnu testēšana

ASTRAL izmantotie testi ļauj noteikt kandidātu garīgās spējas, kas ir saistītas ar tādām kompetencēm kā problēmu risināšana, spriestspēja, analīze un mācīšanās spējas. ASTRAL testēšanas konsultants sniegs pilnīgu pārskatu un konsultēs par rezultātiem.

Padziļināta iepriekšējās pieredzes izpēte

Augsta biznesa ētika un nevainojama reputācija ir obligāta prasība pret mūsdienu vadītājiem. Reputācijas un atsauksmju ievākšanas veicam atlases ietvaros, kā arī piedāvājam to kā atsevišķu pakalpojumu.

Mēs esam šeit lai jums palīdzētu aizpildīt vissvarīgākās lomas uzņēmumā ar augsti advancētiem kandidātiem, kas izcili ieguļas uzņēmuma kolektīvā un izprot industrijas specifiku.