Padziļināta reputācijas izpēte

Augsta biznesa ētika un nevainojama reputācija ir obligāta prasība pret mūsdienu vadītājiem. Reputācijas un atsauksmju ievākšanu veicam atlases ietvaros, kā arī piedāvājam to kā atsevišķu pakalpojumu.

Valdes vai padomes locekļu iecelšana, kuru iepriekšējā pieredze atklāj būtiskas nepilnības, var nopietni sabojāt uzņēmuma reputāciju.

Kā daļu no vadītāju atlases pakalpojuma vai kā atsevišķu produktu ASTRAL piedāvā strukturētu, padziļinātu potenciālo kandidātu iepriekšējās pieredzes un reputācijas izpēti, kas paredzēta, lai atklātu ieskatu par kandidāta reputāciju, vadības stilu, spējām un personību, ko ne vienmēr var atklāt intervija.

Mēs runājam ar visiem kandidātu nosauktajiem atsauksmju sniedzējiem, kā arī papildus runājam ar pētījumu laikā identificētiem sadarbības partneriem un biznesa kontaktiem. Mēs pārbaudam tiesu spriedumus, bankrota paziņojumus un informāciju par kredītiem. Katram kandidātam papildus tiek veikta rūpīga interneta resursu, sociālo mediju izpēte un analīze. Mēs sniedzam savu vērtējumu un norādam uz nopietniem kandidāta reputācijas riskiem.

Atsauksmju un reputācijas izpētes procesā iegūtā informācija palīdz mazināt riskus, kas saistīti ar valdes un padomes iecelšanu, un tā var būt īpaši vērtīga, ja klients vēlas neatkarīgi pārbaudīt potenciālos kandidātus, kuri nav atlasīti ar ASTRAL starpniecību.

Sazinieties ar mūsu konsultantiem, lai uzzinātu vairāk par atsauksmju ievākšanu un reputācijas izpēti. 

ASTRAL Executive Search (IRC Latvia) ir organizācijas IRC Global Executive Search Partners biedrs, kas ir lielākā augstākā līmeņa personāla atlases kompāniju aliance pasaulē.