Hogan ir pasaules līderis datos balstītā personības novērtēšanā, vadītāju atlasē un līderības attīstībā.

 • Izveidots 1987. gadā
 • Novērtējuma rīki tiek izmantoti 56 valstīs un 47 valodās (drīzumā arī latviešu valodā)
 • Balstīts uz vairāk nekā 30 gadu pētījumiem
 • Pirmais rīks, kas novērtē cilvēka personību tieši uzņēmējdarbības vidē
 • Nediskriminējošs novērtējuma rīks

Mērķauditorija: VIDĒJĀ UN AUGSTĀKĀ LĪMEŅA VADĪTĀJI

Kādēļ izmantot Hogan Assessments?

 • Uzlabo darbā pieņemšanas procesu
 • Iespējams noteikt personas stiprās un vājās puses
 • Veicina katras personas individuālo attīstību un līdera prasmes
 • Uzlabo komandas efektivitāti
 • Var paredzēt kāda būs personas rīcība stresa vai nestandarta situācijās, ko nav iespējams noteikt ar intervijām
 • Iespējams noteikt kādu līderības stilu vadītājs īstenos komandā
 • Var noteikt personas vērtības, motivātorus, de-motivātorus

Personības gaišā puse (HPI)

 • Personības gaišā puse raksturo to, kā mēs attiecamies pret citiem, kad esam savā «vislabākajā izpildījumā»
 • Sniedz vērtīgu ieskatu par to, kā cilvēki strādā, kā vada citus un cik veiksmīgi viņi būs Jūsu organizācijā
 • Tiek vērtētas 7 skalas ar 42 apakšskalām
 • Tiek vērtēta personas reputācija
 • Noderīgs gan lai atrastu īsto darbinieku, gan lai attīstītu savus labākos vadītājus
 • Nav labu vai sliktu rezultātu – viss atkarīgs no pozīcijas

Personības tumšā puse (HDS)

 • Personības tumšā puse parādās paaugstinātas spriedzes laikā vai nestandarta situācijās.
 • Šīs personības iezīmes var izjaukt attiecības ar citiem cilvēkiem, sabojāt reputāciju, izjaukt izredzes gūt panākumus.
 • Apzinot šīs personības «ēnas» ir iespēja mazināt riskus, pirms tie kļūst par problēmu.
 • Tiek vērtēta personas reputācija 11 skalās ar 33 apakšskalām
 • Testēts uz 10 900 vadītājiem visā pasaulē
 • Var izmantot tikai kombinācijā ar HPI
 • Noderīgs gan novērtējot kandidātus, gan lai attīstītu savus vadītājus

https://youtu.be/Dqvw8fXT98g

Motīvi, vērtības, preferences (MVPI)

 • Iespējams noteikt personas mērķus, vērtības, intereses un to uz ko persona virzās vai vēlas sasniegt
 • Novērtējot vērtības, iespēja saprast, kas motivē personu gūt panākumus un kādā amatā, organizācijā un darba vidē var būt visefektīvākie
 • Tiek vērtēta personas identitāte 10 skalās ar 50 apakšskalām
 • Iespēja noteikt kādu līderības stilu persona īstenos
 • Noderīgs gan novērtējot kandidātus, gan lai uzzinātu kā motivēt jau esošos vadītājus un darbiniekus

Biznesa kognitīvās spējas (HBRI)

 • Tiek novērtēts kā persona domā un kā pieņem lēmumus
 • Palīdz novērtēt veidu kā persona pieņems lēmumus, risina problēmas un kā izvairās no pagātnes kļūdu atkārtošanas
 • Novērtē personas argumentēšanas prasmi
 • Uzdevumi balstīti uz biznesa situācijām, kā, piemēram, datu analizēšana, lēmumu pieņemšana x situācijā.
 • Noderīgs gan novērtējot kandidātus, gan lai noskaidrotu savu esošo vadītāju prasmes un domāšanas stilu
30 gadi

Balstīts uz vairāk nekā 30 gadu pētījumiem

56 valstīs

Novērtējuma rīki tiek izmantoti 56 valstīs un 47 valodās (drīzumā arī latviešu valodā)