Labi strukturēta VADĪTĀJU novērtējuma īstenošana ir atslēga efektīvai organizācijas pārvaldībai un veselībai.

Tomēr, dažreiz nav pārliecības kā strukturētu novērtējumu izmantot, lai uzlabotu vadītāju efektivitāti. ASTRAL spēj nodrošināt kvalitatīvu kandidātu novērtēšanu un testēšanu.

Pārdomāta vadītāju novērtēšana var būt pamats, lai:

  • Idetificētu iespējas, potenciālu un “piemērotību mērķim”.
  • Optimizētu ieguldījumus un to ietekmi.
  • Veicinātu personīgu izaugsmi sarežģītos, izaicinošos biznesa apstākļos.
  • Atbalstītu vadītāju un valdi ilgtspējīgu rezultātu sasniegšanā.
  • Palīdzētu veicināt atklāta dialoga kultūru visā vadības komandā un organizācijā.
  • Samazinātu vadītāju neveiksmes un neplānotus finanšu riskus.

VADĪTĀJU novērtēšanas rīki un pieeja tiek pielāgoti jūsu vajadzībām. Mēs sadarbojamies lai:

  • Noteiktu nepieciešamās kompetences vadītāju novērtēšanai.
  • Noteiktu vadītāja gada mērķus un panākumu mērīšanas indikatorus.
  • Identificētu vadītājus un citus respondentus atsauksmju sniegšanas procesam.
  • Piedāvātu skaidru, profesionālu, objektīvu un uz faktiem balstītu novērtējumu.

ASTRAL ir uzticams padomes, valdes un vadītāju novērtēšanas partneris un mūsu novērtēšanas pieeja palīdzēs identificēt līderus, viņu potenciālu, riskus, stiprās un vājās puses, lai darbā pieņemtu tādus VADĪTĀJUS, kas veidos organizāciju, kas spēj uzturēt augstu veiktspēju.

90+

pilsētās visā pasaulē nodrošinām augstāko kvalitāti

Valdei un vadītājam ir kopīga atbildība par to, lai viņi izveidotu mehānismu atklātai un jēgpilnai sadarbībai.