ASTRAL rīcībā ir pārmaiņu un krīzes vadītāji, kuri nekavējoties spēj iesaistīties uzņēmumu operatīvajā vai krīzes vadībā.

Dažādu iemeslu dēļ var gadīties, ka uzņēmumam trūkst galvenās personas, kura spēj efektīvi darboties pārmaiņu vai krīzes ietvaros. ASTRAL var to atrisināt piedāvājot pagaidu vadības pakalpojumu, kas aptver galvenos amatus dažādās uzņēmuma jomās, kā piemēram, uzņēmuma vadība, pārdošanas vadība vai operatīvā vadība.

ASTRAL ar pagaidu vadītāju palīdzību nodrošina organizācijas nepārtrauktību, paaugstina esošās profesionālās prasmes un risina kritiskos momentus, piemēram, ieiešanu jaunos tirgos, ekonomiskās un finansiālās situācijas līdzsvarošanu vai jaunu produktu izaugsmi un attīstību. Pagaidu vadītājus parasti piesaista uz laiku līdz 12 mēnešiem.

Pagaidu vadību var uzskatīt par īstermiņa risinājumu pārbaudītam, rūpīgi atlasītam izpilddirektoram, kurš var vadīt kādu funkciju vai visu uzņēmumu pārmaiņu vai krīzes laikā. Pārmaiņās vai krīzē pastāvīgs vadītājs var būt nevajadzīgs, vai arī to nav iespējams atrast īsā laikā. Kā arī pašā uzņēmumā iekšēji nav atbilstoša kandidāta, kurš būtu piemērots vai būtu pieejams konkrētajam amatam.

ASTRAL rīcībā ir pārmaiņu un krīzes menedžeri, kuri spēj iesaistīties uzņēmumu operatīvajā vai krīzes vadībā nekavējoties. Pēc konkrētas situācijas analīzes, uzņēmumam nodrošināsim piemērotu pagaidu vadību.

Pagaidu vadītājs ir efektīvs dažādās situācijās, piemēram:

  • Kad trūkst uzņēmuma vadības;
  • Parastās administrācijas atbalstam;
  • Jaunu aktivitāšu attīstībai;
  • Plānojot jaunas komerciālas iespējas;
  • Projektu vadības procesu pārvaldībai;
  • Izveidot kopuzņēmumu un dibināt jaunus uzņēmumus.

Ja ESI krīzes vai pārmaiņu vadītājs un vēlies iesaistīties kāda no uzņēmuma pārmaiņu vai jauna tirgus iekarošanas aktivitātēm, sazinies ar mūsu konsultantiem!