Direktoru un amatpersonu atbildības apdrošināšana aizsargā korporatīvos direktorus un amatpersonas, ja darbinieki, konkurenti, investori, klienti vai citas personas tos personīgi iesūdz par faktiskām vai iespējamām nelikumīgām darbībām uzņēmuma vadībā.

Vadības apdrošināšana ir finansiāls nodrošinājums, kas pasargā no zaudējumiem, kas saistīti ar vadošu lomu uzņēmumā. Apdrošināšana sedz juridiskos izdevumus, norēķinus un citas izmaksas.

Jāņem vērā, ka nelikumīgas darbības nav iekļautas direktoru un amatpersonu apdrošināšanā.

Direktori un amatpersonas tiek iesūdzētas dažādu iemeslu dēļ:

 • Ļaunprātīga rīcība vai bezdarbība, kas rada finansiālus zaudējumus vai bankrotu;
 • Intelektuālā īpašuma zādzība un konkurentu klientu pārvilināšana;
 • Uzņēmuma līdzekļu ļaunprātīga izmantošana;
 • Slikta korporatīvā pārvaldība;
 • Darba likumu neievērošana;
 • Krāpšana.

Ir izplatīts uzskats, ka vadības apdrošināšana galvenokārt ir aktuāla valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrībām. Bet jaunākie pētījumi rāda, ka valsts, privātie un arī bezpeļņas uzņēmumi saskaras ar vadības tiesvedības riskiem.

Jebkuram biznesam, ieskaitot bezpeļņas organizācijas, būtu jāapsver ieguldījums direktoru un amatpersonu apdrošināšanā. Jūsu uzņēmumam nav jābūt ieņēmumiem desmitiem miljonu dolāru apmērā, lai jūsu direktorus un amatpersonas varētu personīgi iesūdzēt tiesā par viņu lēmumiem un darbību uzņēmumā. Patiesībā mazākiem uzņēmumiem, kuriem ir mazāk aktīvu, aizsardzība var būt nepieciešama tikpat lielā mērā kā lielām korporācijām.

Kam tas ir aktuāli?

 • Padomes, valdes locekļiem;
 • Finanšu u.c. direktoriem;
 • Juristiem;
 • Auditoriem;
 • Prokūristiem.

Izvēloties vadības apdrošināšanu, amatpersonas varēs drošāk un pārliecinošāk pieņemt stratēģiski svarīgus lēmumus, lai veicinātu uzņēmuma tālāko attīstību.

ASTRAL sadarbībā ar pasaulē atzītu apdrošināšanas uzņēmumu, piedāvā amatpersonu atbildības apdrošināšanu.

Sazinieties ar mums, ja vēlies saņemt personalizētu piedāvājumu!

Izvēloties vadības apdrošināšanu, amatpersonas varēs drošāk un pārliecinošāk pieņemt stratēģiski svarīgus lēmumus, lai veicinātu uzņēmuma tālāko attīstību.