1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI. DEFINĪCIJAS.

1.1. Tīmekļa vietni (www.astralexecutive.com) uztur un tā pieder SIA “ASTRAL Executive Search” (reģistrācijas numurs 40203075122, juridiskā adrese Raunas iela 1 a, Sigulda, LV-2150). Vietnes dizains un saturs ir SIA “ASTRAL Executive Search” īpašums, uz kuru attiecas autortiesības.

1.2. Tīmekļa vietne – vide, kas izveidota SIA “ASTRAL Executive Search” vakanču un informācijas izvietošanai.

1.3. Lietotājs – juridiska vai fiziska persona, kas apmeklē vietni un izmanto tās pakalpojumus.

1.4. Pakalpojumi – visi SIA “ASTRAL Executive Search” pakalpojumi, kas paredzēti darba meklētājiem un darba devējiem, piemēram, pieteikšanās vakancei.

1.5. Puses – SIA “ASTRAL Executive Search” un Lietotājs.

1.6. Tīmekļa vietnes izmantošana – jebkura Tīmekļa vietnes pamatā esošo lapu un/vai dokumentu lejupielādēšana, atvēršana, skatīšana vai apstrāde.

2. TĪMEKĻA VIETNE UN TĀS IZMANTOŠANA

2.1. Tīmekļa vietnē Lietotājs var iegūt informāciju par darba piedāvājumiem un citu ar nodarbinātību saistītu informāciju. Tāpat Lietotājs ir tiesīgs, izmantojot Tīmekļa vietni, nosūtīt savu CV SIA “ASTRAL Executive Search” iekšējai datu bāzei.

2.2. SIA “ASTRAL Executive Search” pieder visas tiesības uz informācijas Datu bāzi. Izmantojot Datu bāzi un Pakalpojumus, Lietotājs neiegūst nekādas tiesības uz Datu bāzi vai tās daļām.

2.3. Ne Lietotājs, ne trešās puses bez iepriekšējas SIA “ASTRAL Executive Search” rakstveida piekrišanas nedrīkst pavairot, izplatīt, pārsūtīt, tulkot, iekļaut citās datubāzēs un izgatavot izrakstus no Tīmekļa vietnes un tās daļām.

2.4. Lietotājs ir tiesīgs piekļūt Tīmekļa vietnei, izmantojot vienīgi parasti izmantojamās tīmekļa pārlūkprogrammas (piemēram, Internet Explorer, Edge, Chrome, Mozilla Firefox, Safari u.c.). Lietotājam nav atļauts izmantot Tīmekļa vietni ar tādu programmatūru vai ierīču palīdzību, kurās tiek izmantoti automātiskie robotu vaicājumi. Ja Lietotājs neievēro šo noteikumu, SIA “ASTRAL Executive Search” ir tiesīgs pieprasīt kompensāciju no jebkura šī noteikumu pārkāpēja 10 000 eiro par katru pārkāpumu. Ikviens vaicājums, ar kuru tiek pārkāpts šis noteikums, ir uzskatāms par atsevišķu (individuālu) pārkāpumu.

2.5. Izmantojot tīmekļa vietni, lietotājs piekrīt Lietošanas noteikumiem, kā arī Lietotājs piekrīt, ka SIA “ASTRAL Executive Search” izmanto sīkdatnes vietnē www.astralexecutive.com, lai personalizētu Pakalpojumu un sniegtu labākus Pakalpojumus Lietotājam. Gadījumā, ja lietotājs noteikumiem nepiekrīt, tas nav tiesīgs izmantot Tīmekļa vietni.

3. LIETOTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Lietotājs apņemas iesniegt patiesus datus (par Lietotāja izglītību, darba pieredzi, prasmēm, sertifikātiem, meklētā darba veidu, kā arī citiem aspektiem, kas saistīti ar darba meklējumiem).

3.2. Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par iesniegtajiem datiem. Lietotājs patstāvīgi izvērtē, kāda veida datus vēlas iesniegt.

3.3. Lietotājs var pierakstīties uz jaunumu saņemšanu savā e-pastā. Tajā pašā laikā, Lietotājam jebkurā laikā ir tiesības atteikties no jaunumu un informācijas par pakalpojumiem saņemšanas e-pastā.

3.4. Lietotājs jebkurā brīdī var pieprasīt SIA “ASTRAL Executive Search” sniegt informāciju par to, kādi Lietotāja dati tiek apstrādāti attiecībā uz Lietotāju.

3.5. Lietotājs var pieprasīt datu dzēšanu un turpmākas datu apstrādes pārtraukšanu.

3.6. Lietotājs plašāku informāciju par datu apstrādes politiku var uzzināt šeit.

4. SIA “ASTRAL Executive Search” TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. SIA “ASTRAL Executive Search” ir tiesības dzēst Lietotāja iesniegtos datus, rodoties pamatotām aizdomām, ka dati ir kļūdaini, neatbilst patiesībai vai satur neētisku vai nepieklājīgu informāciju.

4.2. SIA “ASTRAL Executive Search” nekādā veidā nenodod kādai trešajai pusei lietotāju personiski identificējamu informāciju.

4.3. Ja Lietotājs iesniedz savu CV un citus dokumentus, lai pieteiktos kādam noteiktam darba sludinājumam, SIA “ASTRAL Executive Search” ir tiesīgs nodot darba devējam visus personas datus, kurus Lietotājs ir norādījis CV un citos dokumentos.

4.4. SIA “ASTRAL Executive Search” var informēt Lietotājus par saviem un sadarbības partneru jaunumiem un pakalpojumiem ar e-pastu starpniecību, ja Lietotājs ir piekritis jaunumu saņemšanai.

4.5. SIA “ASTRAL Executive Search” negarantē, ka Lietotājs atradīs darbu, izmantojot šo vietni.

4.6. SIA “ASTRAL Executive Search” var mainīt vietnes izkārtojumu, iepriekš par to nebrīdinot.

4.7. SIA “ASTRAL Executive Search” ir tiesības mainīt šos noteikumus jebkurā brīdī. Izmaiņas stājas spēkā ar to publicēšanas brīdi vietnē.

4.8. Lietošanas noteikumi ir sagatavoti latviešu valodā. SIA “ASTRAL Executive Search” nodrošina Lietošanas noteikumus arī citās valodās. Ja starp latviešu valodā un kādā citā valodā sagatavotajiem Lietošanas noteikumiem tiek konstatētas jebkādas neatbilstības, izšķirošā nozīme ir latviešu valodā sagatavotajiem Lietošanas noteikumiem.