Pagājušajā nedēļā ASTRAL Executive Search organizēja semināru “Kā izveidot ideālās darba attiecības?”, kur lektore Sandra Liepa kopā ar dalībniekiem izskatīja efektīvu darba attiecību nozīmi organizācijā un to ietekmi uz darba vidi.

Dalībnieki diskutēja par vadītāja lomu un to, kā attiecības ar tiešo vadītāju (kas ir kā darba attiecību “vadošais partneris”) ir būtiskas organizācijas veiksmīgai funkcionēšanai. Dalībnieki vienprātīgi uzsvēra, ka, ja attiecības ar tiešo vadītāju nav pietiekami atklātas un drošas, tas var radīt apjukumu varas piramīdā un padarīt darba vidi nelabvēlīgu.

Tika arī secināts, ka labu darba attiecību pamatā ir savstarpēja uzticēšanās, cieņa, emocionālā drošība, atklātība un kopīgas vērtības. Tai skaitā arī HR speciālistiem ir jābūt pietiekamai pašapziņai, lai efektīvi veicinātu un uzturētu šos principus. Semināra laikā tika analizēta pašapziņas nozīme attiecību veidošanā un uzturēšanā un tika atzīmēts, ka gan pārmērīga, gan nepietiekama pašapziņa var negatīvi ietekmēt darba attiecības.

Otrajā daļā pievērsāmies empātijas un dažādības pieņemšanas tematikai darba attiecībās, īpašu uzmanību vēršot uz to, kā empātija un dažādības izpratne var uzlabot sadarbību starp dažādām personībām un uzvedības tipiem.

Dalībnieki apsprieda, kā dažādas uzvedības iezīmes, kā, piemēram, orientācija uz rezultātu vai vēlme pēc atzinības, savstarpējas sapratnes vai precizitāte ik visā, ietekmē komandas dinamiku un individuālo pieeju darba uzdevumu izpildei. Tika akcentēta empātijas nozīme, spējot atpazīt un respektēt katra individuālās uzvedības un motivācijas atšķirības. Pēc Daniela Ofmaņa modeļa, kas zināms arī kā “spoguļu teorija”, dalībnieki tika mudināti to izmantot lai labāk saprastu savus personīgos izaicinājumus sadarbībā ar dažādām personībām. Ofmana pieeja veicina personīgo izaugsmi, palīdzot indivīdiem atpazīt un pārvarēt savas “aklās zonas” jeb tieši tās iezīmes, kas visvairāk izaicina vai izraisa konfliktus.

Sandra arī aktīvi diskustēja un stāstīja semināra dalībniekiem kā praktiski pielietot gan DiSC, gan Ofmana pieejas, lai veicinātu pozitīvu un produktīvu darba vidi. Šāda veida pieeja var palīdzēt apzināties savas personīgās izaugsmes iespējas un uzlabot savas prasmes veiksmīgai attiecību vadībai organizācijā, vienlaikus atbalstot darba vides, kurā katrs var justies novērtēts un iesaistīts.

Pasākuma noslēgumā dalībnieki izstrādāja priekšlikumus, kā uzlabot attiecību vadību savās organizācijās, izmantojot iegūtās atziņas.

Diskusijas un semināra apmeklētāju aktīvā līdzdalība apliecināja, ka attiecību vadības uzlabošana ir būtisks faktors organizācijas kopējā labklājībā un darbinieku apmierinātībā.

Šis seminārs sniedza vērtīgu platformu gan pieredzes apmaiņai, gan praktisku ieteikumu gūšanai, kas veicinās pozitīvas izmaiņas dalībnieku profesionālajā darbībā. 

Tiekamies ASTRAL Executive Search organizētajos semināros arī turpmāk!