Kā jau esam vēstījuši, jau otro gadu esam mūsu nacionālās kamaniņu sporta izlases vieni no sponsoriem, tādēļ gribējām saprast kas kopīgs ir augstākā līmeņa vadītāju atlasei un kamaniņu sportam! No pirmā skatu punkta, nevar pat iedomāties, ka varētu būt kaut kas kopīgs, jo viens ir sporta veids, bet otrs biznesa funkcija. Tomēr, atradām vairākas konceptuālas līdzības. 

Precizitāte un Stratēģija:

* Vadītāju atlase ietver precizitāti – meklējot, atlasot un novērtējot kandidātus priekš augsta līmeņa amatiem. Un pie tam konsultantiem ir stratēģiski jānovērtē kandidātu prasmes un atbilstība konkrētajai organizācijai, lai atlasītu labāko kandidātu savam klientam. 

* Kamaniņu sportā ir nepieciešamas precīzas ķermeņa kustības un ļoti ātru, stratēģisku lēmumu pieņemšana. Sportistiem precīzi jāpieņem lēmumi sekundes simtdaļās, lai optimizētu savu sniegumu un sasniegtu labāko rezultātu. 

Specializētu un konkrētu prasmju kopums:

* Vadītāju atlases ekspertiem ir īpašas prasmes un spējas identificēt talantus un līderus, novērtēt darba tirgu, kā arī atrast un motivēt atbilstošos kandidātus. Konsultantiem ir jāspēj pielāgoties un izprast dažādus klientus un dažādās vajadzības. 

* Kamaniņu sportisti attīsta ķermeņa kontroli, aerodinamiku, fizisko sagatavotību, kā arī spēju orientēties dažādās trasēs un to virāžās. Ir būtiski šīs un vēl citas prasmes apgūt, lai iegūtu augstvērtīgus rezultātus. 

Fokuss uz rezultātu un savu sniegumu:

* Vadītāju atlasē konsultanti ir orientēti atrast labāko līderi ar visatbilstošākajam kompetencēm, kas būtiski var uzlabot arī uzņēmuma rezultātus. Vadītāju atlases profesionāļu mērķis ir atrast izcilus kandidātus. 

* Kamaniņu sportisti ir orientēti uz to, lai sacensību laikā iegūtu labākus rezultātus un vietas. Lai to panāktu tiek veikti neskaitāmi treniņi, sagatavošanās un nepārtraukta sava snieguma uzlabošana, kas ir kā pamats arī veiksmei. 

Risku vadība:

* Vadītāju atlase: Konsultanti iesaistās risku pārvaldībā ar kandidātu novērtēšanu, novērtējot vai konkrētā persona ir atbilstoša ne tikai amatam, bet arī organizācijai, tās kultūrai, vērtībām un mērķiem. Tiek izmantotas dažādas novērtēšanas metodes un iesaistās vairāki konsultanti, lai pēc iespējas samazinātu risku par nepareiza lēmuma pieņemšanu. 

* Kamaniņu sports ir izteikti saistīts ar lielu risku un spriedzi ar ko sportistiem ir jātiek galā. Lai maksimāli izvairītos no kritieniem un nepatīkamiem gadījumiem, sportisti veic dažādus drošības pasākumus un nodrošinās ar nepieciešamo ekipējumu, lai samazinātu riskus. 

 

Lai gan spējām atrast kopējas lietas abās jomās, tomēr tās tik un tā ir pilnībā divas dažādas jomas. Toties priecājāmies, ka ASTRAL Executive Search vadītāja Iluta Gaile ir spējusi sasniegt augstvērtīgus rezultātus abās jomās!

Turam īkšķus par savējiem!