Nekas nelīdzinās ģimenes atbalstam – tas ir kā drošības spilvens jebkurā dzīves situācijā.  Arī uzņēmējdarbībā ģimenes atbalsts var būt noderīgs, īpaši, ja uzņēmums tiek vadīts kopā ar ģimeni. Protams, kā jebkura situācija, kas saistīta ar ģimeni un patiesu uzticību, tā paredz dažādus pārbaudījumus un grūtības. Kā tās pārvarēt un kāds ir ģimenes vadīta biznesa panākumu noslēpums – pieredzē dalās augstākā līmeņa vadītāju globālā atlases tīkla Kestria ģimenes uzņēmumu īpašnieki un vadītāji.

Uzticība un ilgtermiņa saistības

Iluta Gaile un Krista Kristiāna Ziediņa, Kestria Latvia:

Galvenie faktori ģimenes uzņēmumu veiksmīgai ilgtermiņa darbībai ir uzticība un lojalitāte! Ģimenes uzņēmumiem ir lielāka konkurences priekšrocība nekā citiem uzņēmumiem, jo to pamatā esoša uzticība un lojalitāte ir neviltota un patiesa. Šīs iezīmes nodrošina stabilitāti, jo apzinoties, ka uzņēmums ir arī Tava ģimene un to veidojat nākamajām paaudzēm, veicina ilgtermiņa domāšanu. Ģimenes uzņēmums ir lielisks piemērs uzņēmuma darbības turpināšanai ilgtermiņā – ciešas personīgās attiecības nozīmē to, ka tu un tavi ģimenes locekļi būsiet kopā grūtos laikos, un tas parāda apņēmību un lojalitāti, kas nepieciešama, lai gūtu panākumus uzņēmējdarbībā. Es esmu ļoti pateicīga, ka mana meita bija ieinteresēta strādāt man līdzās mūsu ģimenes uzņēmumā, un tā kļuva par veiksmīgu sadarbību. Unikālā saikne un savstarpējā cieņa mūsu ģimenes uzņēmumā ir nenoliedzama. Mēs viena otru iedvesmojam un mācāmies viena no otras, un esam piemērs, kā Z un X paaudze var efektīvi sadarboties, jo mēs esam ģimene!

Dažādu paaudžu atšķirīgas darba metodes ir atzinīgi novērtētas

Stīvens Makkinnijs (Steven McKinney) un Braiens Makkinnijs (Bryan McKinney), Kestria South Korea:

Organizācijās kurās kopā strādā vairāku paaudžu pārstāvji, mēdz būt atšķirīgs un unikāls skatījums / viedoklis – šāda viedokļu un pieeju atšķirība tiek atzinīgi novērtēta, nevis kritizēta. Nav jābaidās par to, ka metodes var atšķirties, jo pamatvērtības tiek saglabātas. . Uzņēmumiem ir jābūt spējīgiem attīstīties un mainīties, lai saglabātu dzīvotspēju un spētu konkurēt globālajā tirgū. Šīs spējas trūkums var novest pie stagnācijas un zaudētām iespējām. “Bez spējas attīstīties cilvēki stāv uz vietas, nekad neīstenojot savu potenciālu, nekad nesasniedzot visu to, ko ļauj viņu talanti un spējas.” – Dr. Henrijs Klauds (Henry Cloud) To pašu var teikt par mūsu, Kestria, organizācijām.

Mērķtiecīga koncentrēšanās uz attiecībām

Ričards Būts (Richard Boot) un Džeimss Būts (James Boot), Kestria UK:

Ņemot vērā, ka ģimenes locekļi ir savstarpēji ļoti cieši iesaistīti uzņēmējdarbībā, tad bieži vien vadošo darbinieku iecelšana no ārpuses viņiem personīgi ir ļoti nozīmīga un var būt arī emocionāla. Tāpēc uzņēmuma īpašniekiem ir jāuzticas saviem personāla atlases padomdevējiem. Parasti savstarpējā uzticība veidojas laika gaitā, un tās pamatā ir ciešas personīgās attiecības.

Tāpat kā ar vairumu klientu, ir jābūt iejūtīgiem un jārespektē padomdevēji. Padomdevējam ir skaidri jāparāda, ka viņš izprot “plānu”: ko ģimene un uzņēmums vēlas sasniegt, kādi ir uzņēmuma un darbinieku mērķi un, kas patiesi tiek sagaidīts no kandidāta. Kultūras un vērtību izpratne ir svarīga ikreiz, kad tiek pieņemts jauns darbinieks. Privātos ģimenes uzņēmumos bieži vien ir “tuvība” un iesaiste, kas nedaudz maina “emocionālajiem” jautājumiem veltīto uzmanību.

Šīs ciešās iesaistes novērtēšana un tās ievērošana palīdzēs pareizi izveidot profesionālās attiecības, it īpaši tad, ja darbinieka pieņemšana būtiski “maina spēles noteikumus”, piemēram, tas ir pirmais ārējais darbinieks ģimenes uzņēmuma iekšienē vai pilnīgi jauns amats uzņēmumā.

Ģimenes uzņēmums nozīmē ilgtspēju

Gurdīps Hora (Gurdeep Hora) un Manvīts Hora (Manveet Hora), Kestria India:

Gurdīps Hora: Veiksmīgu ģimenes uzņēmumu raksturo mērķtiecīga un vienota vadība, uzticība, autentiskums un stabilitāte. Šis kopīgais skatījums rada uzticības un lojalitātes sajūtu ģimenes un darbinieku starpā. Uzņēmums Synergy Consultants (Kestria India) tika dibināts 1989. gadā, un 34 gadu laikā mēs vairākkārt esam bijuši liecinieki tam, kā mazi ģimenes uzņēmumi ir izauguši līdz lieliem veiksmīgiem biznesiem, pateicoties darbinieku vienotajām vērtībām. Tiklīdz nākamā ģimenes paaudze organiski iesaistās uzņēmējdarbībā, ģimenes uzņēmumi veic veiksmīgu pāreju, kā arī pieņem jauno un unikālo iniciatīvu attīstību. Lai vadības paaudžu maiņa būtu veiksmīga, vecajai paaudzei ir jānodod uzkrātā pieredze un zināšanas, savukārt jaunai – jāapvieno tās ar savu “svaigo” vīziju.

Manvīts Hora: Vienotība ģimenē ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu uzņēmuma dzīvotspēju un panākumus ilgtermiņā – tā rada iekšējo lepnumu un palielina klientu lojalitāti. Tādi ģimenes faktori kā uzticība, lojalitāte un iecietība parasti ir retāk sastopami uzņēmumos, kurus nevada ģimenes, tāpēc tie tiek uzskatīti par ilgtspējīgas konkurences priekšrocības pamatu. Ģimenes uzņēmumiem stratēģiski jākoncentrējas uz ilgmūžību, radot ilgtermiņa redzējumu, definējot optimālu struktūru un kā prioritāti nosakot savlaicīgu konfliktu identificēšanu un risināšanu.  Dažādi globāli pētījumi liecina, ka jaunākās paaudzes ir mazāk ieinteresētas strādāt ģimenes uzņēmumos, tāpēc daudzi no šiem uzņēmumiem virzās no ģimenes vadītas uz ģimenei piederošu uzņēmumu ar profesionālu vadību, lai saglabātu savu ilgtspējību un konkurētspēju.

Lai atbilstu mainīgajām vadības vajadzībām, ģimenes uzņēmumiem ir jāspēj piesaistīt un saglabāt vadītājus, kuri ir apņēmības pilni attīstīt uzņēmuma līdzšinējo darbību kopā ar personālas atlases partneriem, kas izprot nianses attiecībā uz izcili talantīgu darbinieku piesaisti pārejas posmā, proaktīvu darbības nodošanas plānošanu, ilgtermiņa veicināšanas plāniem un atbilstību uzņēmuma kultūrai.

Elastība un kopīgas vērtības

Evina O’Driskola (Eimhin O’Driscoll) un Nīva O’Driskola (Niamh O’Driscoll), Kestria Ireland:

Pasaulē, kurā pārmaiņu temps aizvien pieaug, ikvienai organizācijai jārod elastīga un dinamiska pieeja, lai pastāvētu un attīstītos. Tradicionālās ģimenes uzņēmumu stiprās puses, tai skaitā uz vērtībām vērsta lēmumu pieņemšana, ieinteresēto pušu lojalitāte un to ilgtermiņa perspektīva, ir stabili pamati sekmīgas nākotnes veidošanai. “Dzirksts”, aizrautība un uzņēmējdarbības gars, kas ir ikviena ģimenes uzņēmuma pamatā, veido skaidru konkurences priekšrocību, un hierarhijas trūkums veido vidi, kurā spēja pielāgoties un spēja pārorientēties un mainīties ir ierakstītas mūsu DNS. Stratēģiskus lēmumus var efektīvi pieņemt un ātri īstenot. Lai gan Fastnet Executive pirmsākumi meklējami ģimenē, mums ir patiesi paveicies, jo mums ir izcila komanda ar kopīgām vērtībām, apņemšanās darīt visu iespējamo, kā arī elastīga, uz cilvēkiem vērsta pieeja darbam un dzīvei, kas ir tik svarīga mūsdienu pasaulē.

Kestria ģimeni nesaista asinsradniecība, bet tā ir apvienojusies, pateicoties padziļinātām uzņēmējdarbības zināšanām, kopīgai ētisko vērtību sistēmai un ciešam globālajam tīklam. Šīs kopīgas vērtības ir veidojušas ciešas saiknes starp mūsu uzņēmuma ģimeni un klientiem teju trīsdesmit gadu garumā. Mūsu uzņēmuma kultūra un vērtību sistēma ir pamats mūsu panākumiem, un mēs lepojamies ar to, ka spējam izveidot ciešas saiknes ar mūsu klientiem un partneriem, nodrošinot augstākā līmeņa pakalpojumus un atbalstu. Mēs esam pārliecināti, ka uzticības veidošana un saglabāšana ir svarīgs aspekts ilgtspējīgai uzņēmējdarbībai, un mēs strādājam, lai nodrošinātu, ka mūsu klienti un partneri sajūt mūsu apņēmību un atbalstu.

MĒS ESAM KESTRIA