Spēja orientēties mūsdienu biznesa vidē

Lai būt efektīvs padomes loceklis, ir nepieciešamas ne tikai labas tradicionālo biznesa principu zināšanas, bet arī spēja pielāgoties un pieņemt jaunās tendences. 2024. gadā padomes locekļiem arvien biežāk ir un būs jāreaģē uz mainīgajām tirgus dinamikām, tehnoloģiskajiem sasniegumiem, sabiedrības gaidām un, vissvarīgāk, uz pieaugošo un pastāvīgo nenoteiktības faktoru. Turpmākajās sadaļās esam aprakstījušu mūsuprāt 2024. gada padomes profilu, izceļot jaunās tendences, kas kritiski veido padomes locekļu lomu mūsdienu sarežģītajā biznesa vidē.

Krīzes un risku vadības prasme ir izšķiroši svarīga, jo padomes locekļi saskaras ar arvien lielāku risku sarežģītību, sākot no kiberdrošības līdz pandēmijām un globāliem nemieriem. Spēcīgi krīzes un riska vadības plāni ir ne tikai labā prakse, bet arī būtiski organizācijas izdzīvošanai un panākumiem nākotnē.

Daudzveidība un iekļaujoša darba vide ir darba kārtībā, lai nodrošinātu plašu perspektīvu klāstu. Organizācijas ar daudzveidīgām padomēm ir pierādījušas, ka tās ir inovatīvākas un izturīgākas. Tas arī atspoguļo sabiedrības gaidas un veicina veiksmīgāku lēmumu pieņemšanu.

Datu pārvaldības lēmumu pieņemšana nav tikai vadības līmeņa atbildība, bet ir kļuvusi arī par svarīgu faktoru padomes locekļiem. Datu izpratne un analīze ir būtiska, lai pieņemtu informētus lēmumus un orientētos sarežģītākajās biznesa vidēs, kas mūsdienās apņem visus uzņēmumus.

Caurspīdīgas komunikācijas vēlmes pieaug, un tādēļ padomes locekļiem ir jābūt ne tikai komunikācijas meistariem padomes sēdēs, bet arī attiecībā pret ieinteresētajām pusēm, akcionāriem un sabiedrību kopumā. Tas ir īpaši svarīgi, ņemot vērā veiksmīgu uzņēmumu 2024. gada “daudzdimensionālo rezultātu”, kur uzsvars tiek likts uz sociālo atbildību, ESG (“Environmental, Social, and Governance” – “Vides, Sociālā un Pārvaldība”) un citu nozīmīgu sabiedrības gaidu un vēlmju iekļaušanu.

Attiecībā uz ilgtspēju un ESG pieaug prasības, un šie kritēriji, atbilstoši atbildīgai biznesa praksei, tagad vajadzētu būt arī integrētiem padomes locekļu lēmumu pieņemšanas procesos. Ilgtspējas jautājumu izpratne un risināšana ir ne tikai ētiska izvēle, bet arī svarīgs stratēģisks apsvērums, lai nodrošinātu ilgtermiņa vērtības radīšanu un veiksmīgu riska pārvaldību.

Padomes locekļiem ir jāizprot ne tikai pamata tehnoloģiju jēdzieni, bet arī jābūt pazīstamiem ar jaunākajām tehnoloģiskajām tendencēm. Digitālā transformācija un saistošie procesi vairs nav tikai korporatīvā stratēģija, bet nepieciešamība atbalstīt izaugsmi un attīstību. Padomes locekļiem jāspēj vadīt uzņēmumu “cauri šim ceļojumam”.

Nepārtraukta mācīšanās, attīstība un spēja palikt aktuāliem ir arī padomes locekļu nepieciešamība 2024. gadā. Tie, kuri tam seko, ir labāk nodrošināti, lai tiktu galā ar izaicinājumiem, kas rodas, palielinoties nenoteiktībai un pastāvīgājām pārmaiņām apkārtējā pasaulē.

Kādas ir atšķirības klasiskajam un mūsdienīgajam padomes profilam?

Spriedze starp “tradicionālajiem” un “mūsdienīgajiem” padomes locekļiem ir izteiktāka nekā jebkad agrāk. Lai gan klasiskie padomes locekļu profili gadu desmitiem ir bijuši līderības stūrakmeņi, tos tagad izaicina jaunais mūsdienīgo padomes locekļu “vilnis”. Īpaši pēdējos piecos gados, palielinoties nenoteiktībai apkārtējā pasaulē, prasības pēc lielākas veiklības, ātrākas lēmumu pieņemšanas un kompetences ir ievērojami pieaugušas gan valdes līmenī, gan padomes līmenī.

Klasiskais padomes locekļa profils:

• Pieredze un stabilitāte: Klasiskajiem padomes locekļu profiliem bieži ir ilgstoša pieredze konkrētās nozarēs vai biznesa sektoros. Viņu spēks slēpjas spējā nodrošināt stabilitāti un padziļinātas nozares zināšanas.

• Tīklošana un attiecības: Klasiskā profila padomes locekļi bieži ir daļa no jau izveidotā biznesa kontaktu tīklā. Viņu spēja izmantot šīs attiecības var būt izšķiroša “durvju atvēršanā” un sadarbību veicināšanā.

• Fokusēšanās uz rezultātiem: Tradicionālie profili parasti uzsver taustāmus rezultātus un dokumentētu panākumu vēsturi. Šī pieeja raksturo mērķtiecīgu un uz rezultātiem orientētu domāšanas veidu.

• Ilgtermiņa attiecības: Klasiskā profila padomes locekļi bieži ir zināmi ar savu ilgtermiņa ieguldījumu pret organizācijas padomi, kas rada ilglaicīgu stabilitāti

Mūsdienīgais padomes profils:

• Tehnoloģiskā izglītība: Mūsdienīgajiem padomes locekļu profiliem ir spēcīga izpratne par tehnoloģiskajām tendencēm un inovācijām. Viņi var vadīt uzņēmumus cauri digitālajām transformācijām un izmantot tehnoloģijas kā stratēģisku priekšrocību.

• Ātrums un pielāgošanās spēja: Mūsdienu profila padomes locekļi ir ar spēju pielāgoties mainīgajām biznesa situācijām. Viņi pastāvīgi meklē jaunus veidus un pieejas, lai nodrošinātu, ka organizācija paliek ātra lēmumu pieņemšanā un seko līdzi aktualitātēm.

• Daudzveidība un iekļaujoša darba vide: Mūsdienu padomes locekļu profili atzīst daudzveidības un iekļaušanas nozīmi. Viņi cenšas veidot padomes, kas pārstāv dažādas perspektīvas un pieredzes, lai stiprinātu inovācijas organizācijā.

• Riska uzņemšanās: Palielinātas nenoteiktības un sarežģītības laikā mūsdienu profila padomes locekļi ir vairāk tendēti uz riska uzņemšanos un jaunu biznesa iespēju izpēti, lai nodrošinātu organizācijas panākumus nākotnē.

Mūsdienu padomes sastāvs nav stingri noteikts scenārijs kādai tai ir jāizskatās. Kamēr tradicionālās īpašības turpina saglabāt nozīmi stabilitātes un nepārtrauktības uzturēšanā, mūsdienu prasmes ievieš inovācijas, veiklību un dziļāku izpratni par sarežģītām biznesa dinamikas situācijām. Tādējādi optimāls padomes sastāvs nākotnē ietver šo sfēru saplūšanu – stratēģisku līdzsvaru starp pieredzi un radošo domāšanu, stabilitāti un pielāgošanās spēju.

Rakstu ir veidojusi Kestria – lielākā augstākā līmeņa vadītāju atlases alianse pasaulē.