VALDES LOCEKLIS /-E

Aicinām pieteikties AS “Pasažieru vilciens” VALDES LOCEKĻA AMATAM finanšu vadības jomā

AS "Pasažieru vilciens" (reģ. Nr. 40003567907, juridiskā adrese: Turgeņeva iela 14, Rīga, LV-1050) izsludina atklātu konkursu uz vakanto valdes locekļa amatu.

Kandidātiem izvirzītās obligātās minimālās prasības:

 • nevainojama reputācija;
 • augstākā izglītība (akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība) ekonomikā, uzņēmējdarbībā, vadībzinātnē vai finansēs;
 • vismaz triju gadu pieredze (kas iegūta pēdējos 10 gados) vidējā vai lielā uzņēmumā valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā (valdes loceklis, uzņēmuma vadītājs vai cits augstākā līmeņa vadības amats, kas tieši atskaitās uzņēmuma vadībai un valdei);
 • pieredze finanšu vadībā: budžetēšanā, izmaksu kontrolē un analīzē, finanšu risku pārvaldībā;
 • pieredze risku vadībā vai kvalitātes vadībā;
 • pieredze kolektīva vadīšanā (vismaz 50 cilvēku komandas);
 • zināšanas un izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību, to regulējošiem normatīvajiem aktiem un labu korporatīvās pārvaldības praksi;
 • izpratne par AS "Pasažieru vilciens" darbības veidiem, jomām un mērķiem;
 • valsts valodas prasmes C1 līmenī, angļu valodas prasmes B2 līmenī.

Vēlama

 • darba pieredze transporta un loģistikas jomā vai lielu projektu īstenošanas pārraudzības pieredze.

Noteiktās kompetences, kas ir nepieciešamas valdes locekļa amata pildīšanai:

 • stratēģiskais redzējums;
 • orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
 • lēmumu pieņemšana un atbildība;
 • pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana;
 • komandas vadīšana.

Ierobežojumi kandidātiem noteikti "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma" 31. panta ceturtās daļas prasībās un likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībās" prasībās.

AS "Pasažieru vilciens" valdes locekļa personāla atlases un novērtēšanas process sastāvēs no vairākām kārtām, un tā ietvaros padziļināti tiks novērtētas sludinājumā minētās prasības un kompetences. Atlases pēdējās kārtās kandidātiem būs jāiesniedz un jāprezentē redzējums par kapitālsabiedrības nākotnes izaicinājumiem.

Lūdzam līdz 2021. gada 3. februārim (ieskaitot) iesniegt pieteikuma dokumentus (atbilstoši norādītajām prasībām) ar norādi: "Pieteikums AS "Pasažieru vilciens" valdes locekļa amatam" elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: komisija@pv.lv

 

Kandidātu lūdzam iesniegt šādus pieteikuma dokumentus:

 • motivētu pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju par atbilstību izvirzītajām prasībām);
 • dzīves gājuma un darba pieredzes aprakstu, atbilstoši šai CV formai;
 • apliecinājumu saskaņā ar "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma" 31. panta ceturtās daļas un likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībās" prasību 6. panta un 7. panta ceturtās daļas prasībām, atbilstoši šai apliecinājuma formai;
 • augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un izziņas kopiju par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments, ja tas iegūts ārvalstīs.

Valdes locekļa mēneša atlīdzību nosaka atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumiem Nr.63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru".

Mēneša atlīdzība (bruto): 6454 EUR

Vairāk informācijas par atlases konkursu var iegūt, sūtot jautājumus uz e-pasta adresi: komisija@pv.lv


Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši likumā "Par publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldību" noteiktajām prasībām, tai skaitā, piesaistot atlases konkursa konsultantu.


Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādē jebkurā laikā, rakstot pieprasījuma e-pastu uz komisija@pv.lv

AS "Pasažieru vilciens" valdes locekļa atlasi un novērtēšanas procesu īstenos nominācijas komisija un personāla atlases uzņēmums "ASTRAL Executive Search" SIA.


Informējam par nominācijas komisijas ar balss tiesībām sastāvu akciju sabiedrības "Pasažieru vilciens" valdes locekļa atlasei (saskaņā ar MK not.20 39.1. punktu):

 1. Sandis Šteins - komisijas priekšsēdētājs - AS "Pasažieru vilciens" padomes priekšsēdētājs;
 2. Inta Liepa - komisijas locekle - AS "Pasažieru vilciens" padomes locekle;
 3. Lita Kalniņa - komisijas locekle - AS "Pasažieru vilciens" padomes locekle;
 4. Ilze Nežberte - komisijas locekle - Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultante;
 5. Vladimirs Novikovs - neatkarīgais eksperts - Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības Darba aizsardzības nodaļas vadītājs
.

Atrast darba vietu, kas atbilst ambīcijām un sagādā izaicinājumu ne vienmēr ir vienkārši. Tieši tādēļ ASTRAL ir līdzās un palīdz ikvienam sasniegt mērķus pēc iespējas ātrāk.

ASTRAL Executive Search (IRC Latvia) is a proud member of IRC Global Executive Search Partners what is World's Largest Executive Search Alliance.